Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Služební cesta ČRA do Srbska (29.7.-4.8.2012)

(Archivní článek, platnost skončena 23.07.2013.)

Ve dnech 29.7.-4.8.2012 se uskutečnila identifikační, monitorovací a formulační mise pracovníků ČRA a externích expertů do Srbska. V rámci této cesty proběhla mimo jiné kontrola na místě a řada jednání k projektu „Podpora výroby Sjenického sýra“, dále byla navštívena nemocnice v Pirotu, nemocnice v Arandjelovaci a navštíven projekt „Podpora prevence rakoviny v regionu Šumadija“. Průběh a výsledky cesty hodnotí ZÚ velice pozitivně. Zejména u velmi komplikovaného projektu „Podpora výroby Sjenického sýra“ registrujeme zásadní posun.

Za ČRA se předmětné mise ČRA zúčastnili Mgr. Ivana Pejić Povolná a Mgr. Pavel Trousil. Za ZÚ Bělehrad byli přítomni vedoucí ekonomického úseku Luboš Joza a místní koordinátor ZRS Dejan Ždrale.

Jednání o možném projektu v nemocnici Pirot byla přítomna také velvyslankyně ČR v Srbsku Hana Hubáčková.

Část návštěvy v Sandžaku absolvovali také Ing. Jan Rosmus, Státní veterinární ústav, Praha (příprava výběrového řízení pro dodávku zařízení laboratoře) a Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský (formulace aktivity související se zajištěním GI)

1) Projekt ZRS „Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter/Sandžak“

Ve dnech 29. – 31. 7. 2012 proběhla formulační mise ČRA do Sandžaku, jejímž cílem předně bylo zajištění podrobných informací a ověření situace pro formulaci dalších plánovaných aktivit v rámci projektu „Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter/Sandžak“.

V této fázi projektu jde o dodávku vybavení laboratoře pro testování kvality mléka a mléčných produktů a poskytnutí podpory místním partnerům ve věci zajištění ochranné známky původu produktu (GI).

Situace ohledně dodávky zařízení a výstavby budovy Centra, které bude rovněž zahrnovat laboratoř, byla diskutována se zástupci SEDA (Rozvojová agentura Sandžaku), se starostou Sjenice, se zástupci EU PROGRES a se zástupci Kanceláře pro nerozvinuté municipality.

2) Zajištění ochranné známky původu produktu (GI) pro Sjenický sýr

Podle informací EU PROGRES byla žádost pro zajištění ochrany produktu Sjenický sýr na úrovni Srbska již zpracována.

Nejasná je však kvalita a přesné zaměření žádostí – zvláště z pohledu související EU legislativy a navíc není jasný dopad na drobné producenty, kteří jsou z pohledu ČRA, EU PROGRES i USAID hlavní cílovou skupinou rozvojové intervence. V průběhu mise p. Kopáček zformuloval další možný postup.

V průběhu cesty byla věc rovněž diskutována na schůzce s USAID, se kterým ČRA plánuje spolupráci v rámci US Donors Challenge Fund. Na schůzce byl diskutován dosavadní vývoj situace související s plánovanými aktivitami.

 Zároveň bylo dohodnuto uzavření MoU s USAID, jehož obsahem bude potvrzení vzájemné spolupráce.


3) Dodávka chladících tanků

V prvé fázi projektu byla česká podpora zaměřena na dílčí cíl, kterým byla dodávka chladících tanků na mléko (na základě výběrového řízení zakázku řešila společnost Pacovské strojírny a.s., které do regionu dodaly 16 ks těchto zařízení – o objemu 300 l).

Současně bylo zabezpečeno školení farmářů a výrobců sýra z oblasti sanitace a hygieny a objasnění principu systému kontroly kritických bodů (HACCP).


4) Dodávka vybavení operačních sálů pro nemocnici v Pirotu

Ve středu navštívila delegace nemocnici v Pirotu za účelem identifikace projektu v oblasti zdravotnictví. Nemocnice požádala o dodávku vybavení pro operační sály především o operační lampy, operační stoly aj. Jednání byla přítomna též velvyslankyně ČR v Srbsku Hana Hubáčková.

Municipalita Pirot se nachází ve východní části Srbska při hranicích s Bulharskem. Tato oblast patří dlouhodobě k nejméně rozvinutým oblastem Srbska. Pirot jako přirozené centrum oblasti se nachází na koridoru deset (X), který je jednou z hlavních spojnic Evropy s Tureckem.

V oblasti kolem Pirotu dochází k častým dopravním nehodám, neboť tento úsek je na hranicích denní dojezdové vzdálenosti z EU. Řidiči, kteří mají cíl v Turecku, již často ztrácí pozornost a dochází k častějším chybám.

Současná budova nemocnice se používá od r. 1983 a stejného stáří je také vybavení operačních sálů.  Spádová oblast nemocnice zahrnuje cca 120.000 potenciálních pacientů. V současnosti má nemocnice registrovaných 322 lůžek a ročně provádí cca 4000 operačních zákroků.

Nemocnice v minulosti spolupracovala či byla v kontaktu s dalšími donory (japonská JICA, či izraelská MASHAV).

ZÚ Bělehrad tento projekt jednoznačně podporuje. MoU s nemocnicí by mělo být podepsáno poté, co vstoupí v platnost mezivládní dohoda o rozvojové spolupráci, mimo jiné zajišťující osvobození od DPH na projekty ZRS ČR, k čemuž by mělo dojít počátkem příštího roku.

5) Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija

Ve čtvrtek proběhla návštěva Kragujevace, ve kterém byl zmonitorován projekt, který se zabývá podporou prevence rakoviny u žen v odlehlých oblastech regionu Šumadije).

Projekt je dobře zvolenou kombinací tzv. hard komponent (dodávka vybavení pro zdravotní středisko a nemocnici v Kragujevaci, vykonávání gynekologických prohlídek) a soft komponent (kampaň na podporu prevence rakoviny u žen).

Projekt se nachází v závěrečné fázi a je možné bilancovat úspěchy. Při rozhovoru s realizačním týmem partnerské organizace Oaza Sigurnosti bylo konstatováno, že projekt má dalekosáhlý dopad a velmi dobře na něj navázala srbská strategie pro boj s rakovinou u žen.

Zatím v rámci tohoto projektu bylo vyšetřeno 3311 žen (stav k 2.8.2012), celkový plánovaný počet dosahuje 4000 žen. Projekt končí v tomto roce.

V rámci projektu byly i nad rámec aktivit např. provedeny stavební úpravy a nákup kancelářského nábytku v gynekologické ordinaci Bresnica, které velmi funkčně zlepšily práci místních lékařů.

6) Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče - nemocnice Arandjelovac

Čtvrteční odpoledne bylo věnováno monitoringu projektu v Arandjelovackém zdravotnickém centru, kde byl ukončen tříletý projekt v sektoru zdravotnictví.

V roce 2010 byl do Arandjelovacké nemocnice dodán rentgenový přístroj a v minulém roce systém na uchovávání RTG snímků PACS. Nemocnice je s přístroji velmi spokojena, taktéž i se servisem (při chybě dorazil servis do druhého dne).

V letošním roce byly dodány dvě sterilizační jednotky (včetně deminalizéru, změkčovače vody, setovacího stolu a baličky), které byly ihned uvedeny do funkce. Dodaný kompresor slouží jako záložní v případě výpadku hlavního nemocničního kompresoru.

Projekty „Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija“ a „Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče -nemocnice Arandjelovac“ ZÚ hodnotí velice kladně jak z hlediska jejich výběru, tak i realizace. V zájmu zvýšení viditelnosti ZRS ČR se plánuje, že oba projekty budou prezentovány na semináři, který se uskuteční v Bělehradě dne 12.10.2012.