Ambasada Republike Češke u Beogradu

česky  srpski 

Napredna pretraga
dobruska_foto
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Obrazovni programi za pripadnike češke manjine za 2014. godinu

Obrazovni program i nastava češkog jezika i književnosti u inostranstvu za pripadnike češke nacionalne manjine sastavni su deo vladinog Programa podrške češke kulturne baštine.

Obrazovni programi - uslovi, termini

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine (Dobruška) 

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

4) Prijem tri učenika na školovanje u oblasti pedagogije u srednjim školama u Republici Češkoj

 

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

Stipendije su namenjene studentima pripadnicima češke manjine s prvenstvenom usmerenošću na sledeće smerove: češki jezik za strance, a zatim i, u zavisnosti od kapaciteta pojedinačnih fakulteta i nivoa znanja jezika, predavanje češkog jezika i književnosti, istorija, etnologija, istorija umetnosti i teologija. Radi se uglavnom o smerovima koji su u vezi sa podrškom održavanja i razvoja znanja češkog jezika i književnosti. Godišnje se dodeljuje 15 dvosemestralnih (koje se mogu podeliti na 30 semestralnih) stipendija na odabranim državnim visokim školama u Republici Češkoj, a uslov je dobro poznavanje češkog jezika.

Aplikacioni formular i više informacija možete naći na internet stranici Doma međunarodnih usluga.

 Termini za predaju prijava u Ambasadi su:

  • za jednosemestralne studije u zimskom semestru akademske godine 2014/2015 (tj. 09/2014 - 02/2015) do 3. 3. 2014;
  • za dvosemestralne studije u zimskom i letnjem semestruakademske godine 2014/2015 (tj. 09/ 2014 -06/2015) do 3. 3. 2014;
  • za jednosemestralne studije u letnjem semestru akademske godine 2014/2015 (tj. 02/2014 - 06/2015) do 4. 8. 2014.

 

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke manjine (Dobruška)

Termin kursa: 25. 7 - 22. 8. 2014.

Godišnje se dodeljuje 60 stipendija za učešće na četvoronedeljnom letnjem kursu, koji obuhvata nastavu i vanškolske aktivnosti sa akcentom na usvajanje osnova češkog jezika i upoznavanje čeških realija. Nastava se sastoji od ukupno 120 časova u grupama izdeljenim na osnovu nivoa poznavanja jezika. Učesnici na kraju dobijaju svedočanstvo o apsolviranju kursa. Donja starosna granica je 18 godina (učesnik mora napuniti 18 godina najkasnije na dan početka kursa). Gornja starosna granica nije utvrđena. Od udruženja češke manjine i Ambasade se očekuje mišljenje o učešću svakog kandidata pojedinačno i o očekivanoj smislenosti i efektivnosti primene stečenih znanja. Takođe postoji mogućnost uzeti učešće u kursu u kategoriji tzv. „samofinansirajućih“.

Aplikacioni formular možete naći na internet stranici Doma međunarodnih usluga. Prijave je potrebno dostaviti Ambasadi najkasnije do 3. 3. 2014.

 

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

Termin kursa: 25.8 – 5.9.2014.

Godišnje se dodeljuje 20 stipendija. Učesnici apsolviraju dvonedeljnu intenzivnu nastavu metodike sa ciljem usavršavanja i stabilizovanja forme predavanja češkog jezika. Sastavni deo kursa je i poseta stručnim radnim mestima koja su u vezi sa češkim jezikom i književnošću. Učesnicima se i potpunosti pokrivaju troškovi puta, smeštaja i ishrane. Putni troškovi su učesnicima pokriveni pod uslovom da je dolazak u cilju učešća na kursu realizovan najranije 2 nedelje pre početka kursa, a odlazak najkasnije 2 nedelje nakon završetka kursa.

Aplikacioni formular i više informacija možete naći na internet stranici Doma međunarodnih usluga. Prijavu je potrebno dostaviti Ambasadi najkasnije do 3. 3. 2014. Mišljenje udruženja češke manjine o prijavi svog člana mora da sadrži podršku i obrazloženje učešća u korist razvoja obrazovnih i kulturno-prosvetnih aktivnosti zajednice.

 

4) Prijem tri učenika na školovanje u oblasti pedagogije u srednjim školama u Republici Češkoj

(Projekat se odnosi samo na učenike iz zajednica češke manjine u oblasti Banata, tj. iz Srbije i Rumunije)

Za obezbeđivanje smeštaja kandidata iz redova zajednica češke manjine, izabrana je srednja škola koja već sarađuje sa ovim regionom: Gimnazija i Srednja pedagoška škola, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec 7. Formular za prijavu za školovanje u srednjim školama u Republici Češkoj objavljen je na internet stranici Doma međunarodnih usluga i Ministarstva prosvete, omladine i sporta. O prijemu na školovanje odlučuje direktor srednje škole, uzimajući u obzir mišljenje Ministrarstva prosvete, omladine i sporta, Ministarstva spoljnih poslova, Ambasade, eventualno mišljenje nastavnika češkog jezika poslatih u zajednice češke manjine. Prijavu je potrebno dostaviti Ambasadi Republike Češke najkasnije do 3. 3. 2014.

Kandidatima će biti obezbeđeno:

a) mesečna stipendija (obuhvata troškove smeštaja i ishrane) u visini od 7.500,- CZK;

b) jednokratna stipendija od koje će biti pokriveni troškovi za udžbenike, ostale školske potrebe i školske akcije: uvek na početku školske godine u visini od 9.000,- CZK;

c) prevoz (do zemlje iz koje dolazi i nazad), i to dva puta godišnje (posredstvom Doma međunarodnih usluga).

Smeštaj je obezbeđen u porodicama ili u internatu. Roditelji kandidata moraju dati punomoćje fizičkom licu u Republici Češkoj za zastupanje u punom obimu, bez ograničenja. Naknada troškova za zdravstvenu negu obezbeđena je u obimu koji određuje zakon br. 326/1999 Zbirke zakona, o boravku stranaca na teritoriji Republike Češke, sa svim izmenama i dopunama pomenutog zakona.

Detaljnije informacije o prijemnom u srednjim školama