Ambasada Republike Češke u Beogradu

srpski  česky 

Napredna pretraga

stip01
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Stipendije Vlade Republike Češke

Za akademsku 2014/2015. godinu, Vlada Republike Češke dodeliće studentima iz Republike Srbije ukupno 9 stipendija za studije na državnim visokim školama.

Od 9 dodeljenih stipendija:

  • 7 stipendija je za studije na češkom jeziku za sticanje zvanja bakalarijusa, mastera ili doktora nauka. Preporučene oblasti za studije na češkom jeziku su saobraćaj, tehničko-ekonomski smerovi, humanističke nauke i medicina.
  • 2 stipendije su za postdiplomske studije na engleskom jeziku za sticanje zvanja mastera ili doktora nauka. Raspoložive oblasti za studije na engleskom jeziku su poljoprivreda, ekonomija (trgovina) i informatika.

I ove godine prijave na konkurs moguće je poslati isključivo elektronskim putem. Zainteresovani kandidati mogu popuniti on-line formular na sledećoj internet stranici:

http://registr.dzs.cz/registr.nsf

Zainteresovane kandidate upozoravamo da je prijavu moguće poslati najkasnije do 30. septembra 2013. godine! Nakon tog datuma neće biti moguće registrovati se u sistemu.

Nakon popunjavanja elektronske prijave, kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu automatsku potvrdu o slanju prijave kao i informacije o tome kada i na koji način će moći da polaže on-line test opšteg znanja i test iz engleskog jezika (važi za kandidate koji su aplicirali za postdiplomske studije na engleskom jeziku). On-line test opšteg znanja se radi 30 minuta i sastoji se od 15 pitanja, a moguće ga je polagati na engleskom, španskom, francuskom ili ruskom jeziku. Jezik koji kandidat odabere za polaganje on-line testa nije moguće kasnije menjati. Test iz engleskog jezika se sastoji od 100 pitanja podeljenih u 4 dela, a radi se 60 minuta. Potreban nivo znanja engleskog jezika je B2.

Nakon on-line testiranja, Ambasada Republike Češke pozvaće na razgovor kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i kriterijume testa radi vršenja dalje selekcije, a oni koji uđu u najuži izbor biće informisani o potrebnoj dokumentaciji koju će dostaviti Ambasadi u dogovorenom roku.

Prilikom priznavanja stipendija za studije na češkom jeziku, uzimaju se u obzir preporučene oblasti studija, ažurirane na osnovu potreba konkretne zemlje, kao i projekata razvojne saradnje koji su u toku. Preporučene oblasti za studente iz Republike Srbije su saobraćaj, tehničko-ekonomski smerovi, humanističke nauke i medicina. Stipendije za studije na češkom jeziku podrazumevaju takođe dva semestra učenja češkog jezika u jednoj od specijalizovanih škola češkog jezika za strance u Republici Češkoj.

Kandidati koji već vladaju češkim jezikom i ne žele da apsolviraju predviđeni dvosemestralni kurs češkog jezika, već žele odmah da upišu fakultet, mogu dobiti stipendiju za datu akademsku godinu, ali samo pod uslovom da popune on-line formular na navedenoj internet stranici, polože prijemni ispit na željenom fakultetu u terminu i pod uslovima koje je utvrdila nadležna visoka škola u Republici Češkoj i čim dobiju potvrdu o upisu (ili kopiju potvrde o prijemu) na studije odgovarajućeg studijskog programa na češkom jeziku na državnom fakultetu, istu pošalju na sledeću adresu: Studijní oddělení DZS, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Prilikom priznavanja stipendija za studije na engleskom jeziku, uzimaju se u obzir odobrene oblasti studija (za studente iz Srbije su to: poljoprivreda, ekonomija /trgovina/ i informatika) i to samo sledeći studijski programi:

ECONOMICS

University Faculty Study programme Study field Type
Czech University of Life Sciences   Prague Faculty of Economics and Management Economics and Management Sector Economics and Economics of Enterprise DSP
Masaryk University  Brno Faculty of Economics and Administration Economics and Management Business Management MSPN
Masaryk University  Brno Faculty of Economics and Administration Finance and Accounting Finance MSPN
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics Economics and Management Management and Marketing MSPN
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics Economic Policy and Administration Finance DSP
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics Economics and Management Management and Economics DSP

 

AGRICULTURE

Czech University of Life Sciences  Prague Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Natural Resources and Environment Natural Resources and Environment MSPN
Czech University of Life Sciences   Prague Faculty of Forestry and Wood Sciences Forestry Engineering Forestry, Water and Landscape Management MSPN
Czech University of Life Sciences   Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Animal and Food Science in Tropics and Subtropics MSPN
Czech University of Life Sciences  Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture International Development and Agricultural Economics MSPN
Czech University of Life Sciences   Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics MSPN
Czech University of Life Sciences   Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Tropical Crop Management and Ecology MSPN
Czech University of Life Sciences   Prague Institute of Tropics and Subtropics Forestry Engineering Tropical Forestry and Agroforestry MSPN
Czech University of Life Sciences   Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Wildlife Management in the Tropics and Subtropics MSPN
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Veterinary Hygiene and Ecology Food Hygiene and Processing Technology, Diseases of Wild and ZOO Animals, Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff, Veterinary Ecology, Veterinary Public Health and Animal Protection, Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin, Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics   DSP

 

INFORMATICS

Czech University of Life Sciences   Prague Faculty of Economics and Management System Engineering and Informatics Informatics MSPN
Masaryk University  Brno Faculty of Informatics Applied Informatics Service Science, Management and Engineering (SSME) MSPN
Palacký University Olomouc Faculty of Science Computer Science Computer Science DSP
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Applied Informatics Engineering Informatics Engineering Informatics DSP

 

Za studije na engleskom jeziku na nekom drugom studijskom programu nije moguće dobiti stipendiju Vlade Republike Češke.

Kandidati koji u periodu predviđenom za predaju zahteva za stipendiju već imaju status redovnog studenta akreditovanog studijskog programa državne visokoškolske ustanove u Republici Češkoj potrebno je da popune elektronski formular i svu potrebnu dokumentaciju pripremljenu u dva primerka pošalju na sledeću adresu: ORS MZV, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany i to najkasnije do 20. decembra 2013. godine. Spisak potrebne dokumentacije za ove kandidate naveden je u paragrafu 3.5 na strani 9 Instrukcija za dodeljivanje stipendija Vlade Republike Češke (Guidelines for Granting Scholarships of the Governemnt of the Czech Republic). Za ove kandidate nije predviđeno polaganje testa i razgovor.

Detaljnije informacije o programu stipendiranja možete naći u Instrukcijama za dodeljivanje stipendija Vlade Republike Češke (Guidelines for Granting Scholarships of the Governemnt of the Czech Republic) ili na internet stranici Ministarstva prosvete, omladine i sporta Republike Češke.

Prilozi

Guidelines_for_Granting_Scholarships_of_the_Governemnt_o... 261 KB DOC (Word) 22.07.2013.