Ambasada Republike Češke u Beogradu

srpski  česky 

Napredna pretraga

stip01
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Stipendije Vlade Republike Češke

Za akademsku 2015/2016. godinu, Vlada Republike Češke dodeliće studentima iz Republike Srbije ukupno 9 stipendija za studije na državnim visokim školama.

Od 9 dodeljenih stipendija:

  • 7 stipendija je za studije na češkom jeziku za sticanje zvanja bakalarijusa, mastera ili doktora nauka. Preporučene oblasti za studije na češkom jeziku su saobraćaj, tehničko-ekonomski smerovi, humanističke nauke i medicina.
  • 2 stipendije su za postdiplomske studije na engleskom jeziku za sticanje zvanja mastera ili doktora nauka. Raspoložive oblasti za studije na engleskom jeziku su ekonomija, poljoprivreda, informatika, životna sredina i energetika.

I ove godine prijave na konkurs moguće je poslati isključivo elektronskim putem. Zainteresovani kandidati mogu popuniti on-line formular na sledećoj internet stranici:

http://registr.dzs.cz/registr.nsf

Zainteresovane kandidate upozoravamo da je prijavu moguće poslati najkasnije do 30. septembra 2014. godine! Nakon tog datuma neće biti moguće registrovati se u sistemu.

Nakon popunjavanja elektronske prijave, kandidat će dobiti automatsku potvrdu o slanju prijave kao i informacije o tome kada i na koji način će moći da polaže on-line test opšteg znanja i test iz engleskog jezika (važi za kandidate koji su aplicirali za postdiplomske studije na engleskom jeziku).

Nakon on-line testiranja, Ambasada Republike Češke pozvaće na razgovor kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i kriterijume testa radi vršenja dalje selekcije, a oni koji uđu u najuži izbor biće informisani o potrebnoj dokumentaciji koju će dostaviti Ambasadi u dogovorenom roku.

Prilikom priznavanja stipendija za studije na češkom jeziku, uzimaju se u obzir preporučene oblasti studija, ažurirane na osnovu potreba konkretne zemlje, kao i projekata razvojne saradnje koji su u toku. Preporučene oblasti za studente iz Republike Srbije su saobraćaj, tehničko-ekonomski smerovi, humanističke nauke i medicina. Stipendije za studije na češkom jeziku podrazumevaju takođe dva semestra učenja češkog jezika u jednoj od specijalizovanih škola češkog jezika za strance u Republici Češkoj.

Kandidati koji već vladaju češkim jezikom i ne žele da apsolviraju predviđeni dvosemestralni kurs češkog jezika, već žele odmah da upišu fakultet, mogu dobiti stipendiju za datu akademsku godinu, ali samo pod uslovom da popune on-line formular na navedenoj internet stranici, polože prijemni ispit na željenom fakultetu u terminu i pod uslovima koje je utvrdila nadležna visoka škola u Republici Češkoj i čim dobiju potvrdu o upisu (ili kopiju potvrde o prijemu) na studije odgovarajućeg studijskog programa na češkom jeziku na državnom fakultetu, istu pošalju na sledeću adresu: Studijní oddělení DZS, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Prilikom priznavanja stipendija za studije na engleskom jeziku, uzimaju se u obzir odobrene oblasti studija (za studente iz Srbije su to: ekonomija, poljoprivreda, informatika, životna sredina i energetika) i to samo sledeći studijski programi:

ECONOMICS

University Faculty Study programme Study field Type
ČZU Prague Faculty of Economics and Management Economics and Management Sector Economics and Economics of Enterprise DSP
MU Brno Faculty of Economics and Administration Economics and Management Business Management MSPN
MU Brno Faculty of Economics and Administration Finance and Accounting Finance MSPN
UTBZ Zlín Faculty of Management and Economics Economics and Management Management and Marketing MSPN
UTBZ Zlín Faculty of Management and Economics Economic Policy and Administration Finance DSP
UTBZ Zlín Faculty of Management and Economics Economics and Management Management and Economics DSP

AGRICULTURE

ČZU Prague Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Natural Resources and Environment Natural Resources and Environment MSPN
ČZU Prague Faculty of Forestry and Wood Sciences Forestry Engineering Forestry, Water and Landscape Management MSPN
ČZU Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Animal and Food Science in Tropics and Subtropics MSPN
ČZU Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture International Development and Agricultural Economics MSPN
ČZU Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics MSPN
ČZU Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Tropical Crop Management and Ecology MSPN
ČZU Prague Institute of Tropics and Subtropics Forestry Engineering Tropical Forestry and Agroforestry MSPN
ČZU Prague Institute of Tropics and Subtropics Tropical Agriculture Wildlife Management in the Tropics and Subtropics MSPN
VFU Brno Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Veterinary Hygiene and Ecology

Food Hygiene and Processing Technology,

Diseases of Wild and ZOO Animals

Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff,

Veterinary Ecology,

Veterinary Public Health and Animal Protection,

Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin,

Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics

INFO

DSP

INFORMATICS

ČZU Prague Faculty of Economics and Management System Engineering and Informatics Informatics MSPN
MU Brno Faculty of Informatics Applied Informatics Service Science, Management and Engineering (SSME) MSPN
UP Olomouc Faculty of Science Computer Science Computer Science DSP
UTBZ Zlín Faculty of Applied Informatics Engineering Informatics Engineering Informatics DSP

ENVIRONMENT

UP Olomouc Faculty of Science Ecology and Environmental Protection Ecology DSP

ENERGETICS

TUL Liberec Faculty of Mechanical Engineering Mechanical Engineering Machines and Equipment Design    MSPN
VŠB-TUO Ostrava Faculty of Mechanical Engineering Mechanical Engineering Energy Engineering DSP
TUL Liberec Faculty of Mechanical Engineering Machines and Equipment Machines and Equipment Design (Equipment for Thermal Technique) DSP

MSPN .. follow-up master´s study programme

DSP .. doctoral study programme

Za studije na engleskom jeziku na nekom drugom studijskom programu nije moguće dobiti stipendiju Vlade Republike Češke.

Kandidati koji u periodu predviđenom za predaju zahteva za stipendiju već imaju status redovnog studenta akreditovanog studijskog programa državne visokoškolske ustanove u Republici Češkoj potrebno je da popune elektronski formular i svu potrebnu dokumentaciju pripremljenu u dva primerka pošalju na sledeću adresu: ORS MZV, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany i to najkasnije do 20. decembra 2014. godine. Spisak potrebne dokumentacije za ove kandidate naveden je u paragrafu 3.5 na strani 9 Instrukcija za dodeljivanje stipendija Vlade Republike Češke (Guidelines for Granting Scholarships of the Governemnt of the Czech Republic). Za ove kandidate nije predviđen razgovor u Ambasadi.

Detaljnije informacije o programu stipendiranja možete naći u Instrukcijama za dodeljivanje stipendija Vlade Republike Češke (Guidelines for Granting Scholarships of the Governemnt of the Czech Republic) ili na internet stranici Ministarstva prosvete, omladine i sporta Republike Češke.

Prilozi

English_dispozice_2014.doc 276 KB DOC (Word) 21.07.2014.