Ambasada Republike Češke u Beogradu

česky  srpski 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Saopštenje MSP vezano za dokument Evropske komisije „Strategija proširenja i ključni izazovi 2013-2014“

MSP Republike Češke pozdravlja saopštenje Evropske komisije „Strategija proširenja i ključni izazovi 2013 - 2014“ od dana 16.10.2013. i u suštini je saglasno kako sa opštim zaključcima i preporukama, tako i sa ocenom napretka postignutog od strane pojedinačnih zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

Republika Češka podržava ključnu poruku dokumenta, a to je da ekonomska kriza od ocenjivanih država zahteva jačanje njihovog ekonomskog upravljanja i povećanje njihove konkurentnosti. U potpunosti se, takođe, poistovećujemo sa tim da politika proširenja EU donosi pozitivne političke, ekonomske i bezbednosne efekte. Radi se o uspešnom sredstvu koje stimuliše reformska nastojanja u zemljama koje teže ka članstvu u EU i doprinosi miru, stabilnosti i prosperitetu na evropskom kontinentu.

Republika Češka deli ocenu Turske kao strateškog partnera EU i žali zbog toga što proces pristupnih pregovora EU sa Turskom ne beleži napredak. Smatramo veoma važnim ponovno pokretanje dinamike pristupnog procesa Turske.

Pristupni pregovori sa Crnom Gorom, koji su otpočeli juna 2012, napreduju dobrim tempom što Republika Češka pozdravlja. Ujedno ceni reformske napore zemlje, posebno u oblastima koje se tiču vladavine prava, sudstva i pravosuđa.

Republika Češka je pozdravila činjenicu da je u junu 2013. Savet Evrope doneo odluku o otpočinjanju pristupnih pregovora sa Srbijom. Ceni značajan napredak u normalizaciji međusobnih odnosa koji su Srbija i Kosovo postigli u okviru dijaloga pod posredstvom visoke predstavnice za zajedničku i spoljnu politiku K. Ešton. Dalje pozdravlja stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije i otpočinjanje procesa analize usklađenosti srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU (screening) u septembru. Republika Češka očekuje da će prva međuvladina konferencija u okviru pristupnih pregovora biti održana najkasnije u januaru 2014.

Republika Češka podržava već petu preporuku za otpočinjanje pristupnih pregovora sa Makedonijom i slaže se sa predlogom Evropske komisije da pitanje spora sa Grčkom, koji se tiče zvaničnog naziva države, bude rešeno tokom ovih pregovora.

Preporuku Evropske komisije da se Albaniji dodeli status kandidata Republika Češka prima k znanju. Nadamo se da će Albanija i njena nova vlada iskoristiti priliku i skoncentrisati se na sprovođenje neophodnih reformi. U interesu uspešnog približavanja EU, Albanija bi trebalo da poboljša funkcionisanje pravne države i demokratskih institucija, a ujedno i da obezbedi pridržavanje pravnog okvira u oblasti privrede uključujući i unapređenje investicionog ambijenta.

Republika Češka sa žaljenjem registruje izostanak napretka Bosne i Hercegovine i poziva lokalne političare na implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kao i na obezbeđivanje sprovođenja ostalih reformi neophodnih za napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. 

Republika Češka pozdravlja junsku odluku EU da otpočne pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Za ovaj korak je bio ključan izraziti napredak u normalizaciji uzajamnih odnosa koji su Kosovo i Srbija postigli u okviru dijaloga pod posredstvom visoke predstavnice za zajedničku i spoljnu politiku K. Ešton. Uključivanje Kosova u proces evropskih integracija smatramo za neizmerno važno za stabilnost i prosperitet Kosova i celog regiona. Republika Češka podržava reforme u oblasti vladavine prava koje se sprovode na Kosovu u cilju postizanja vizne liberalizacije sa zemljama EU. 

Republika Češka poštuje odluku islandske vlade da zaustavi pristupne pregovore sa EU. Nastavlja da podržava evropsku perspektivu Islanda.

 

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke