Ambasada Republike Češke u Beogradu

česky  srpski 

Napredna pretraga
twinning_palac_srbska_1
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Svečano predstavljanje tvining projekta EU

Dana 13. maja 2013, u beogradskoj Palati Srbije organizovano je svečano predstavljanje tvining projekta Evropske unije „Implementation of Strategy for Fight against Drugs (Supply and Demand Reduction Component)“, u kojem su učestvovali predstavnici srpske Vlade, Delegacije EU u Beogradu i diplomatskih misija Savezne Republike Nemačke i Republike Češke u Beogradu.

Ovaj tvining projekat je značajan instrument uključivanja Republike Češke u spoljne aktivnosti EU, jednog od ciljeva spoljne politike Republike Češke. Vlada Republike Češke je za realizaciju ovog cilja usvojila glavne teritorijalne prioritete u okviru Zajedničke spoljne i bezbednosne politike (odluka vlade br. 388/2005) i Koncepta spoljne razvojne pomoći Republike Češke (odluka vlade br. 91/2002). U glavne prioritete češkog delovanja u oblasti tvininga, u vezi sa gore navedenim konceptom, spada posebno Srbija. Tvining projekat „Implementacija za borbu protiv droga“ značajan je pre svega po obimu uključivanja češke strane u njegovu realizaciju i delovanju češkog stalnog tvining-savetnika (RTA – resident twinning adviser) u srpskom Ministarstvu unutrašnjih poslova u trajanju od 18 meseci implementacije projekta. Decembra 2011. godine srpska strana je na konkursu izabrala češko-nemački konzorcijum, pre svega zbog horizontalnog pristupa politici borbe protiv droga i predloženog uključivanja širokog spektra stručnjaka nasuprot problematike prevencije droga i represije.

Projekat, čiji je budžet u visini od 1,5 mil. EUR u potpunosti pokriven iz fondova EU, usmeren je na poboljšanje trenutnog stanja, jačanje kapaciteta i prenošenje dobre prakse kako u oblasti kontrole korišćenja opojnih droga i psihotropnih supstanci i otkrivanja krivičnih dela povezanih sa drogom, tako i u oblasti prevencije, mapiranja situacije (informacioni sistem o drogama) i ocene i planiranja strategije politike borbe protiv droge. Osnovni element ovog projekta je stručno partnerstvo i dugoročna saradnja nemačkih, čeških i srpskih eksperata u oblasti prevencije droga i represije. Značajan faktor je i slična situacija sa drogama u Republici Češkoj i Srbiji, na koju utiče lokalna proizvodnja sintetičkih droga i geografski položaj na transportnoj azijsko-evropskoj trasi heroina, takozvanom „Balkanskom putu“.

Aktivnosti projekta su faktički započete već u novembru prošle godine. U oblasti suzbijanja ponude nelegalnih droga eksperti iz Republike Češke su do sada organizovali radionicu posvećenu problematici prikupljanja i analize informacija o krivično-pravnim aspektima situacije sa drogama, praktični kurs za rukovodioce odeljenja policije koja se bave borbom protiv droga i carinske uprave Republike Srbije, kao i seminar o aktuelnim trendovima forenzičkih ekspertiza u oblasti opojnih i psihoaktivnih supstanci i prekursora. U martu ove godine realizovan je takođe prvi studijski boravak srpskih policajaca i carinika koji su se u Pragu upoznali sa delatnošću Nacionalne centrale policije za borbu protiv droga Republike Češke i Carinske jedinice za borbu protiv droga Generalnog carinskog direktorata Republike Češke.

U oblasti smanjenja potražnje eksperti iz Savezne Republike Nemačke, Republike Češke i Poljske do sada su organizovali radionice posvećenje problematikama mapiranja preventivnih aktivnosti i jačanja sistema monitoringa situacije sa drogama, trening kao najbolja praksa, standarda i evaluacije u oblasti prevencije narkomanije i trening policajaca koji su posvećeni preventivnom delovanju među omladinom školskog uzrasta. Redovno su sačinjavani, štampani i distribuirani materijali iz oblasti prevencije narkomanije.

Do kraja aprila 2014. godine u okviru projekta planirane su desetine novih treninga, seminara, radionica i konsultacija, u kojima će, osim stručnjaka iz Republike Češke i Savezne Republike Nemačke, učestvovati takođe eksperti iz drugih zemalja članica EU. Za češku stranu projekat realizuje Odeljenje za politiku borbe protiv droga i Nacionalni centar za praćenje droga i zavisnosti od droga Vlade Republike Češke u saradnji sa Nacionalnim štabom za borbu protiv droga Odeljenja kriminalističke policije i istrage Policije Republike Češke uz učešće stručnjaka iz redova ostalih čeških državnih institucija, univerziteta i nevladinih organizacija. Glavni partner nemačkog dela konzorcijuma je Centar za interdisciplinarna istraživanja zavisnosti Univerziteta u Hamburgu (Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg, ZIS).