Ambasada Republike Češke u Beogradu

srpski  česky 

Napredna pretraga

Kontaktna ambasada NATO

Ambasada Republike Češke je od 1.1.2009. do 31.12.2012 vršila funkciju tzv. Kontaktne ambasade NATO u Republici Srbiji.

Ambasada Republike Češke od 1.1.2009. do 31.12.2012. vršila funkciju tzv. kontaktne ambasade NATO u Republici Srbiji. Republika Češka je u funkciji kontaktne ambasade NATO prethodno bila aktivna u Vilnjusu, Beču i tokom dva dvogodišnja ciklusa u Tel Avivu.

Mreža kontaktnih ambasada Alijanse formirana je 1992. godine kao podrška Severnoatlantskom savetu saradnje (NACC), koji je u 1997. godini transformisan u Savet evroatlantskog partnerstva (EAPC).

Kontaktna ambasada NATO (KA NATO) igra ključnu ulogu u prenosu informacija između NATO (i njegovog Sektora za javnu diplomatiju) i date partnerske zemlje. Među glavne zadatke KA NATO spada:

  • širenje informacija o NATO, njegovim aktivnostima i politici u odnosu na ključne primaoce: parlament i njegove odbore, novinare, stručne i akademske krugove, vojne predstavnike, ključne zainteresovane privredne subjekte, nevladine organizacije i širu javnost;
  • savetodavne aktivnosti u identifikaciji važnih kontakata i informativnih potreba, kao i u pripremi poseta predstavnika Alijanse;
  • logistička i organizaciona pomoć prilikom poseta vojnih i civilnih predstavnika;
  • učešće u ovim aktivnostima;
  • sačinjavanje i slanje izveštaja i drugih vesti o događajima relevantnim sa stanovišta NATO, kao i izveštaja o svom radu;
  • evaluacija efikasnosti aktivnosti realizovanih od strane NATO. 

Rezime konferencije za štampu Nj. E. gđe Hane Hubáčkove, ambasadora Republike Češke, održane povodom završetka predsedavanja Republike Češke Savetom Evropske unije, Beograd, 29. jun 2009. godine

Značajni dogadjaji u organizaciji Ambasade ČR od početka češkog predsedavanja EU