Ambasada Republike Češke u Beogradu

srpski  česky 

Napredna pretraga

Konzularne informacije i vize

Konzularno i vizno odeljenje se nalazi na adresi Bulevar kralja Aleksandra 22, 125 108, Beograd. Možete poslati e-mail: consulate_belgrade@mzv.cz. Radno vreme sa strankama je od 9 do 11:30h svakog radnog dana osim petka i državnih praznika Republike Češke.

Kraj roka za davanje izjave na osnovu zakona o državljanstvu Republike Češke - 31.12.2014.

justice_4_foto_ek

Upozoravamo na kraj roka za davanje izjave na osnovu § 33, § 72 i § 73 zakona br. 186/2013 Zbirke zakona, o državljanstvu Republike Češke. more ►

Uvođenje šengenskog Viznog informacionog sistema u regionu

schengen_foto_ek

Uvođenje Viznog informacionog sistema u rad diplomatskih predstavništava država Šengenskog prostora u zemljama zapadnog Balkana i Turske podrazumeva uzimanje otiska prsta prilikom podnošenja zahteva za vizu. Ostavljanje otiska biće zahtevano… more ►

Promena kod podnošenja zahteva za boravišnu vizu po osnovu zaposlenja

viza_foto_ek

Od 24.juna 2014. stupila je na snagu promena zahteva za dugotrajni boravak u Republici Češkoj u svrhu zaposlenja. more ►

Izbori za Evropski parlament 2014.

eu_vlajka

Izbori za Evropski parlament održaće se na teritoriji država članica Evropske unije u periodu od 22. maja 2014. (četvrtak) do 25. maja 2014. (nedelja). Na teritoriji Republike Češke na izborima za Evropski parlament glasaće se 23. i 24. maja… more ►

Novi zakon o državljanstvu Republike Češke

justice_4_foto_ek

Informacije o zakonu br. 186/2013 Zbirke zakona, o državljanstvu Republike Češke, koji je stupio na snagu od 1.1.2014. more ►

Upozorenje: Visapoint sistem privremeno van funkcije!

digitalni_agenda_foto_ek

Ambasada Republike Češke obaveštava da će u periodu od 27. decembra 2013. do 2. januara 2014. iz tehničkih razloga biti van funkcije Visapoint sistem za zakazivanje termina za predaju zahteva za dugoročne vize. more ►

Žalba u slučaju odbijanja zahteva za izdavanje šengenske vize

Podnosilac zahteva za šengensku vizu može predati zahtev za ponovnu procenu razloga za odbijanje zahteva za vizu. more ►

Upozorenje: Informacija o putnim ispravama

viza_foto_ek

Od dana 19. jula 2012. godine, a na osnovu novih izmena Šengenskog graničnog kodeksa, dokument stranca koji prelazi granicu šengenskog prostora ne sme biti stariji od 10 godina i mora važiti još najmanje 3 meseca nakon planiranog odlaska iz… more ►

Šengenski informacioni sistem II

sis_ii

Informacije o drugoj generaciji šengenskog informacionog sistema - SIS II more ►

Informacije o Šengenskom informacionom sistemu

Informacije o pravu stranaca na pristup Šengenskom informacionom sistemu. more ►