Ambasada Republike Češke u Beogradu

česky  srpski 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Šengenski informacioni sistem II

Informacije o drugoj generaciji šengenskog informacionog sistema - SIS II

 

Pomaže državnim policijskim i upravnim organima u boljoj zaštiti šengenskog prostora, borbi protiv kriminala i pronalaženju nestalih osoba.

PODSTIČE SLOBODU KRETANJA I SIGURAN ŽIVOT

Šta je to šengenski prostor?

Šengenski prostor je veliki deo evropskog kontinenta u kojem su ukinute kontrole na unutrašnjim granicama. Države članice primenjuju zajednička pravila u oblasti kontrole na spoljnim granicama šengenskog prostora, kao i u oblasti izdavanja viza i međusobne saradnje policije i pravosudnih organa u oblasti krivičnih dela (spisak zemalja šengenskog prostora možete naći na internet stranici navedenoj na kraju ovog teksta).

Šta je to šengenski informacioni sistem?

Šengenski informacioni sistem (i njegova druga generacija – SIS II) čini srž saradnje u šengenskom prostoru. Radi se o informacionom sistemu koji organima granične kontrole, carinskim organima i policiji, dakle organima zaduženim za kontrolu spoljnih šengenskih granica, kao i unutar šengenskog prostora, omogućava razmenu upozorenja o traženim ili nestalim licima i stvarima, kao što su na primer ukradena vozila ili dokumenta. SIS II zatim igra važnu ulogu u tome što kompenzuje ukidanje kontrole na unutrašnjim granicama i omogućava slobodu kretanja ljudi u okviru šengenskog prostora.

SIS II pruža informacije o licima koja nemaju pravo ulaska ili boravka u šengenskom prostoru ili pak o licima traženim zbog krivičnih dela. SIS II takođe sadrži informacije o nestalim osobama, posebno o deci ili drugim ugroženim licima kojima je potrebna zaštita. U SIS II su takođe zabeleženi podaci o određenim predmetima, na primer o automobilima, oružju, brodovima i ličnim dokumentima koji su izgubljeni, ukradeni ili upotrebljeni prilikom krivičnog dela.

U suštini se radi o tome da carinski organ, policijski organ, sudski ili nadležni upravni organ u jednoj zemlji može izdati „upozorenje“ u kome je opisano traženo lice ili traženi predmet. Razlozi za izdavanje upozorenja su:

  • odbijanje ulaska licima koja nemaju pravo ulaska ili boravka u šengenskom prostoru;
  • pronalaženje i pritvaranje lica za kojim je izdat evropski nalog za hapšenje;
  • pomoć u pronalaženju lica na zahtev sudskih ili policijskih organa;
  • pronalaženje i zaštita nestalog lica;
  • traženje ukradenog ili izgubljenog vlasništva.

U SIS II su uneti podaci neophodni za utvrđivanje identiteta lica (uključujući fotografiju i otiske prstiju), kao i važne informacije o upozorenju (uključujući i to kakve mere je potrebno preduzeti).

Koji organi imaju pristup informacijama u SIS II?

Pristup SIS II je ograničen na državne policijske, sudske i upravne organe. Ovi organi imaju pristup samo onim informacijama SIS II koje su im potrebne isključivo za obavljanje njihovih zadataka. Evropske agencije EUROPOL i EUROJUST imaju ograničeno pravo pristupa za obavljanje određenih vrsta zahteva.

Kako je obezbeđena zaštita ličnih podataka?

Organi koji koriste SIS II u svakoj od zemalja obavezni su da kontrolišu kvalitet informacija koje unose u sistem. U vezi sa zaštitom podataka u šengenskom prostoru važe strogi zahtevi. Ukoliko su nečiji lični podaci uneti u sistem, to lice ima pravo da zatraži pristup i da se uveri da su ti podaci tačni i uneti po zakonu. U suprotnom pojedinac ima pravo da zahteva njihovu ispravku ili brisanje.

Pristup može biti odbijen samo u slučaju kada je to neophodno za preduzimanje zakonskih mera u vezi sa upozorenjem i zaštitom prava i sloboda drugih lica.

Šta će se desiti ukoliko je moje ime zloupotrebljeno od strane lica umešanog u neko krivično delo ili ilegalan ulazak u šengenski prostor?

Dešava se da neko prilikom vršenja krivičnog dela ili pokušaja ulaska u šengenski prostor ili boravka u njemu upotrebi lažni identitet. Ova zloupotreba je često u vezi sa izgubljenim ili ukradenim ličnim dokumentima. Ukoliko na osnovu ove situacije bude u SIS II uneto upozorenje, to može uzrokovati probleme nevinom licu kome je ukraden identitet. Međutim, uvedene su detaljne procedure kojima se štite interesi ovih nedužnih lica (vidi dole).

Kako da zatražite pristup, ispravku i brisanje Vaših ličnih podataka u slučaju njihove zloupotrebe?

Ukoliko smatrate da je došlo do zloupotrebe Vaših ličnih podataka i da ih je stoga neophodno ispraviti ili izbrisati, možete zatražiti pristup u bilo kojoj zemlji šengenskog prostora tako što ćete se obratiti nadležnom organu (obično je to organ odgovoran za zaštitu ličnih podataka ili organ odgovoran za kvalitet državnih podataka unetih u SIS II). Ukoliko se nalazite van šengenskog prostora, možete da se obratite konzulatu neke od šengenskih zemalja u zemlji u kojoj živite. O statusu svog zahteva bićete informisani najkasnije u roku od tri meseca od njegovog podnošenja.

Više informacija o SIS II i svojim pravima možete da potražite na internet stranici.

Letak sa informacijama o šengenskom informacionom sistemu II na engleskom jeziku

 

Prilozi

HOME___SIS_II___Leaflet_V1._0.HR.EN.pdf 3 MB PDF (Adobe Acrobat) 23.05.2013.