Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koncert sólistů Národního divadla na ZÚ Berlín

(Archivní článek, platnost skončena 04.07.2014.)

Dne 18. 06. 2013 uspořádal ZÚ Berlín ve spolupráci s Evropskou nadací R.M.R. koncert operní hudby s účastí špičkových sólistů Národního divadla v Praze, sopranistky Jany Horákové Levicové a basbarytonisty Miloše Horáka za doprovodu klavíristy Miroslava Sekery. V průběhu večera zazněly árie a duety ze známých operních děl skladatelů 18. a 19. století, mezi nimi i Antonína Dvořáka. Večera se zúčastnilo na 120 hostů, nechyběli Češi žijící v Berlíně a jeho okolí či zástupci kulturní obce.

 V úterý 18. června 2013 byl ve spolupráci ZÚ Berlín a Evropské nadace R.M.R. zorganizován koncert operních sólistů Národního divadla v Praze. Jako první přivítala hosty zástupkyně velvyslance Eva Dvořáková. Ve svém vystoupení představila hlavní hvězdy večera a jejich cestu k úspěchu a poděkovala Evropské nadaci R.M.R. a jejímu prezidentovi Jiřímu Kosteleckému za několikaletou velmi dobrou spolupráci.

Poté se slova ujal doktor Jiří Kostelecký, který publikum obeznámil s činností své nadace a jejím významem jak pro kulturu, tak i pro celkové prohloubení česko-německých vztahů. Mimoto připomněl i událost z 25. října 2007, kdy byl odhalen pomník „Pohleď, vždyť žiji…“ na Pražském náměstí v Berlíně, který má symbolizovat česko-německé smíření a sousedské přátelství těchto dvou zemí.

Po úvodních proslovech začal koncert předních operních sólistů Národního divadla v Praze, sopranistky Jany Horákové Levicové a basbarytonisty Miloše Horáka, které na klavír doprovodil Miroslav Sekera, držitel mnoha mezinárodních ocenění a učitel na HAMU. Četné árie a libozvučná dueta od takových skladatelů, jako Mozart, Rossini, Verdi či Dvořák, vyvolaly kouzelnou atmosféru v sále a staly se nezapomenutelným zážitkem pro obecenstvo, což dokazovaly i nepřestávající ovace publika.

Po skončení programu čekala na cca 120 hostů číše vína v reprezentačních prostorách ZÚ. Zástupci ZÚ i pan Kostelecký sklízeli od přítomných četné gratulace za výběr programu a interpretů.

Zástupkyně velvyslance

Publikum