Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koncert sólistů Národního divadla na ZÚ Berlín

Dne 18. 06. 2013 uspořádal ZÚ Berlín ve spolupráci s Evropskou nadací R.M.R. koncert operní hudby s účastí špičkových sólistů Národního divadla v Praze, sopranistky Jany Horákové Levicové a basbarytonisty Miloše Horáka za doprovodu klavíristy Miroslava Sekery. V průběhu večera zazněly árie a duety ze známých operních děl skladatelů 18. a 19. století, mezi nimi i Antonína Dvořáka. Večera se zúčastnilo na 120 hostů, nechyběli Češi žijící v Berlíně a jeho okolí či zástupci kulturní obce.

 V úterý 18. června 2013 byl ve spolupráci ZÚ Berlín a Evropské nadace R.M.R. zorganizován koncert operních sólistů Národního divadla v Praze. Jako první přivítala hosty zástupkyně velvyslance Eva Dvořáková. Ve svém vystoupení představila hlavní hvězdy večera a jejich cestu k úspěchu a poděkovala Evropské nadaci R.M.R. a jejímu prezidentovi Jiřímu Kosteleckému za několikaletou velmi dobrou spolupráci.

Poté se slova ujal doktor Jiří Kostelecký, který publikum obeznámil s činností své nadace a jejím významem jak pro kulturu, tak i pro celkové prohloubení česko-německých vztahů. Mimoto připomněl i událost z 25. října 2007, kdy byl odhalen pomník „Pohleď, vždyť žiji…“ na Pražském náměstí v Berlíně, který má symbolizovat česko-německé smíření a sousedské přátelství těchto dvou zemí.

Po úvodních proslovech začal koncert předních operních sólistů Národního divadla v Praze, sopranistky Jany Horákové Levicové a basbarytonisty Miloše Horáka, které na klavír doprovodil Miroslav Sekera, držitel mnoha mezinárodních ocenění a učitel na HAMU. Četné árie a libozvučná dueta od takových skladatelů, jako Mozart, Rossini, Verdi či Dvořák, vyvolaly kouzelnou atmosféru v sále a staly se nezapomenutelným zážitkem pro obecenstvo, což dokazovaly i nepřestávající ovace publika.

Po skončení programu čekala na cca 120 hostů číše vína v reprezentačních prostorách ZÚ. Zástupci ZÚ i pan Kostelecký sklízeli od přítomných četné gratulace za výběr programu a interpretů.

Zástupkyně velvyslance

Publikum