Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

odborný seminář v Lipsku

(Archivní článek, platnost skončena 23.04.2014.)

Při příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky, jež byl vyústěním rozdělení Československa, uspořádala velvyslanectví obou zemí v Berlíně v úzké  spolupráci s Institutem GWZO při Lipské univerzitě a Fakultou sociálních věd UK v Praze odborný seminář pod názvem „Nové státy v srdci Evropy: 20 let od pokojného rozdělení Československa“. Seminář se uskutečnil ve dnech 24. a 25.4.2013 na akademické půdě v Lipsku za účasti odborníků a pamětníků jak z České republiky a Slovenska tak z Německa.

Seminář byl zahájen v podvečer dne 24. 4. v prostorách lipského Fóra pro soudobé dějiny. Cca 100 hostů na úvod vedle velvyslanců R.Jindráka a I.Slobodníka  pozdravila rektorka Univerzity Lipsko prof. B.Schücking a státní ministryně MZV DE C. Pieper. Následoval hlavní zahajovací projev Michaela Franka, v době rozdělení Československa středoevropského zpravodaje jednoho z nejvýznamnějších německých deníků Süddeutsche Zeitung, který přítomným představil své vzpomínky na rok 1992 a na první týdny roku 1993 a přednesl svou osobitou analýzu příčin rozpadu společného státu Čechů a Slováků. Následovala poměrně živá diskuse, zakončená recepcí pořádanou společně oběma zastupitelskými úřady.

Seminář pokračoval 25. 4. 2013 na půdě Společenskovědního centra pro dějiny a kulturu střední Evropy (GWZO) při Univerzitě v Lipsku. Za přítomnosti cca 50 hostů zde diskutovali čeští, slovenští a němečtí historici, politologové, ekonomové a žurnalisté různé aspekty rozpadu Československa a vývoj vztahů CZ a SK v následujících 20 letech. Seminář proběhl ve 3 základních blocích: „Dějiny a politika“, „Ekonomika a obchod“ a „Kultura a společnost“. K prominentním diskutujícím patřili prof. J.Rychlík (FF UK), M. Kunštát (FSV UK), O.Tůma (Ústav soudobých dějin AV CZ), D.Kováč a M. Zemko (Historický ústav SAV), J. Marušiak (Ústav politických věd SAV), ekonomičtí analytici Pavel Kohout (NERV) a M.Lehuta (týdeník Trend). Německý pohled na dobu rozdělení, následný vývoj v SK a srovnání se současnými trendy slovenské společnosti představil německý diplomat R.Wiemer, který v letech 1993 – 1996 působil na ZÚ DE v Bratislavě, do Bratislavy se vrátil před několika lety jako zástupce velvyslance a v současnosti zde působí jako CDA a.i. Diskusi v jednotlivých blocích moderovali V. Weichsel (redaktor časopisu Osteuropa), J.Schevardo (Německá společnost pro zahraniční poltiku – DGAP) a Z.Jürgens (ředitelka ČC Mnichov).

Seminář přinesl velmi živou výměnu názorů na otázku, zda byl rozpad Československa nevyhnutelný, které procesy a historické události k němu vedly, které osobnosti ho ovlivnily a jaký byl následující politický, hospodářský a společenský vývoj v nástupnických zemích, CZ a SK, resp. jak se v následujících 20 letech vyvíjely jejich vzájemné vztahy. V tomto ohledu seminář přinesl německému publiku velmi pozitivní pohled na aktuální česko-slovenskou relaci, resp. na úzké nejen politicko-hospodářské ale i společensko-kulturní vazby občanů obou zemí.

Seminář byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Odbornými garanty akce byli profesor F.Hadler (GWZO Lipsko) a dr. M.Kunštát (Institut teritoriálních studií, FSV UK).

Pan velvyslanec

Pieper

Foto: Punctum / Stefan Hoyer

přílohy

Lipsko 3 MB PDF (Acrobat dokument) 22.4.2013