Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi žijící v SRN - obecná informace

(Archivní článek, platnost skončena 03.08.2013.)

Největší koncentrace Čechů na území SRN byla a je v Bavorsku (Mnichov a okolí), podle odhadu GK až 30.000 osob, snad díky kulturnímu zázemí, pracovním příležitostem a stejné či velmi podobné mentalitě. Svoji roli hraje i geografická blízkost ČR a možnost příjmu televizního a rozhlasového signálu. Tato oblast vykazuje také největší četnost aktivních spolků (SVU Mnichov, Sokol Mnichov, Velehrad, Čs. klub pro audiovizi). Další spolky jsou v místech větší koncentrace Čechů ve velkých městských aglomeracích (Berlín, Frankfurt n. M., Kolín, Hamburk).

Kromě těchto "klasických" spolků, kde se angažují především krajané středního a vyššího věku, existují i německé polovládní a nevládní organizace, v nichž jsou Češi žijící ve SRN zapojeni do podpory zejména ekonomické spolupráce mezi SRN a ČR (pobočky DTSG - Německo-česko-slovenské společnosti v Severním Porýní-Vestfálsku, Bádensku, Hesensku, Brémách atd., Německo-české obchodní sdružení v Kolíně), dále do mnohostranné ekonomické i kulturní přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů (např. Euroregio Egrensis), do kulturní (Brücke-Most) a spolupráce mládeže (TANDEM Regensburg). Politická spolupráce ve prospěch smíření a spolupráce obou zemí je mottem občanského sdružení Kruh přátel česko-německého porozumění.

České školy bez hranic ve SRN

České školy bez hranic (ČŠBH) nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost ČŠBH je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s. Bilingvní děti, které ČŠBH vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti budou schopny, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému porozumění mezi národy.

Myšlenka vznikla v Paříži na podzim roku 2003, kdy zde byla pořádána první jazyková setkání v češtině pro děti. Z této iniciativy postupně vznikla současná mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem. V SRN existuje pět takových škol.

1. Mateřídouška - Česká škola bez hranic Berlín (pod záštitou spolku ProArteVivendi e.V.)

·                     Kulmer Straße 12, 10783 Berlin-Kreuzberg

·                     Kontakt: Dipl.-Ing. Alice Scholze

·                     E-mail: scholze@materidouska.de

·                     Web: http://csbh.cz/berlin

2. Česká škola bez hranic Drážďany (pod záštitou spolku Schola ludus e.V.)

·                     Tauscherstraße 10, 01277 Dresden

·                     Kontakt: Šárka Atzenbeck

·                     E-mail: atzenbeck.dresden@t-online.de

·                     Web: http://csbh.cz/drazdany

3. Česká škola Frankfurt nad Mohanem (pod záštitou spolku Vita Bohemica e.V.)

·                     Martin-Luther-Straße 67, 60389 Frankfurt am Main

·                    Kontakt: Kateřina Spiess-Velcovska, katerina.spiess@web.de

·                     E-mail: ceskaskola@web.de

·                     Web: www.ceskaskolafrankfurt.de

4. Česká škola bez hranic Mnichov

·                     Prinzregentenstr. 7, 80538 München

·                     Kontakt: Radka Bubová

·                     E-mail: radka.bubova@csbh.cz

·                     Web: http://csbh.cz/mnichov 

5. Česká škola Karlsruhe  (pod záštitou Českého a slovenského spolku Karlsruhe)

·                    Elizabeth-Großwendt-Str. 4, 76137 Karlsruhe

·                    Kontakt: Mgr. Soňa Heinrichs

·                    E-mail: sonja.heinrichs@web.de

·                    www.cskarlsruhe.de