Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Kontakty na obchodně ekonomické úseky v Německu

Obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Berlíně

Adresa:
Wilhelmstrasse 44
101 17 BERLIN

Tel. +49 (0)30 - 226 38 195
Fax +49 (0)30 - 226 38 198
E-Mail commerce_berlin@mzv.cz

Vedoucí:
Mgr. Petr Hošťálek - rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku (od 23.11.2010)

Pracovníci:
Tereza Petráňová M.A., referentka (Tel. +49 (0)30 - 226 38 214)
Mgr. Ivana Schmohlová, sekretariát (Tel. +49 (0)30 - 226 38 195)


Působnost podle spolkových zemí:
Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví v Berlíně metodicky řídí činnost dalších OEÚ na území Německa v Drážďanech a Düsseldorfu.
Do jeho přímé působnosti patří spolkové země: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen, Niedersachsen.
V r. 2005 byl zrušen obchodně-ekonomický úsek generálního konzulátu Bonn. Jeho působnost ve spolkových zemích Rheinland-Pfalz, Saarland a Hessen převzal OEÚ Berlín.
V r. 2010 byl zrušen obchodně-ekonomický úsek generálního konzulátu Mnichov, avšak obchodně-ekonomická agenda pro spolkové země jeho akreditace zůstává v působnosti generálního konzulátu Mnichov.

OEÚ úspěšně spolupracuje s prestižní organizací VTUD (VERIENIGUNG TSCHECHISCHER UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND e.V.) zejména s předsedou představenstva Prof. Arsenem Vernym a čestným předsedou Ing. Josefem Hladíkem.

VTUD výrazně přispívá k podpoře obchodně ekonomických vztahů se SRN. Podrobnosti o jeho činnosti naleznete na www.vtud.org

Kromě obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Berlíně působí ve Spolkové republice Německo obchodně-ekonomické úseky při Generálním konzulátu ČR v Drážďanech Konzulátu ČR v Düsseldorfu, obchodně-ekonomickou agendu v níže jmenovaných spolkových zemích zpracovává rovněž - ovšem bez samostatného obchodně-ekonomického úseku - Generální konzulát ČR v Mnichově.

Generální konzulát Drážďany

Generální konzulát České republiky v Německu
Generalkonsulat der Tschechischen Republik
Erna-Berger-Strasse 1, 01097 Dresden
Telefon: 0049 351 655670, sekretariát 0049 351 6556711
E-mail: dresden@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/dresden

Vedoucí úřadu: PhDr. Jarmila KREJČÍKOVÁ, CSc.
Funkce generální konzul
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko

Generální konzulát Mnichov

Generální konzulát České republiky v Německu
Generalkonsulat der Tschechischen Republik
Libellenstr. 1
D-80939 München-Freimann
Telefon: 0049 89 95837232
e-mail: munich@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/munich

vedoucí úřadu: Ing. Josef HLOBIL
funkce: generální konzul
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Bavorsko, Bádensko-Württembersko,Sársko a Porýní-Falcko

Konzulát Düsseldorf

Konzulát České republiky v Německu
Konsulat der Tschechischen Republik
Martin-Luther-Platz 28
40212 Düsseldorf
Telefon: 0049 211 56694239
e-mail: ondrej_karas@mzv.cz
www.mzv.cz/duesseldorf

vedoucí úřadu: Mgr. Robert OTEPKA
funkce: konzul a vedoucí obchodně-ekonomického úseku
Působnost úřadu: Severní Porýní - Vestfálsko