Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti

1. osobní údaje

2. oznámení o ztrátě cestovního pasu

3. oznámení o ztrátě občanského průkazu

4. dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba starší 15ti let)

5. dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba mladší 15ti let)

6. prohlášení o státním občanství (zletilý)

7. prohlášení o státním občanství (nezletilý)

8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

9. žádost o zápis narození

10. žádost o zápis uzavření manželství

11. žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství

12. žádost o zápis úmrtí

13. žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

14. dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

15. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - k zápisu narození dítěte do ZM, otec je uveden v cizozemském rodném listě

16. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození

17. zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození

18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - při narození dítěte/první zápis do zvláštní matriky

19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky

20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky

21. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky

22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky

23. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky

24. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

25. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

26. žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

28. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR

30. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s dítětem

31. žádost o výpis z rejstříku trestů

32. žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

přílohy

osobni_udaje.docx 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 30.1.2014

Oznameni_o_ztrate_cestovniho_dokladu.pdf 28 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Oznameni_o_ztrate_obcanskeho_prukazu.pdf 95 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_narozeni.pdf 637 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu.pdf 96 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni___zletili_.pdf 36 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni__nezletili_.pdf 36 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Dotaznik_OSO_CR_nezletily.pdf 377 KB PDF (Acrobat dokument) 18.2.2014

formular_c._21.pdf 206 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

_29._prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR.pdf 668 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_30._prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR_s_dite... 1 MB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 431 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

Zadost_o_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedceni... 518 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_7._prohlaseni_o_statnim_obcanstvi__nezletily_.pdf 159 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_6._prohlaseni_o_statnim_obcanstvi__zletily_.pdf 165 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_8._Protokol_o_svedecke_vypovedi_k_potvrzeni_totoznosti... 89 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_13._Zadost_o_vydani_Vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_... 149 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_14._Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu_z_C... 213 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_10._Zadost_o_zapis_uzavreni_manzelstvi.pdf 607 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_16._Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti_souhla... 397 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_17._Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_nenarozenemu_diteti_souh... 349 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_18.Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_narozeni_v_muzskem_... 241 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_19.Zadost_o_zapis_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvaru_dod... 250 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_20.Zadost_o_zapis_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvaru_zle... 198 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_22._Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_v_muzsk... 193 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_23._Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_v_muzsk... 193 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_27._Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 249 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_28._Prohlaseni_o_uzivani_jmena_v_podobe__kterou_umoznuj... 177 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_11._Zadost_o_zapis_uzavreni_registrovaneho_partnerstvi... 377 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014

_12._Zadost_o_zapis_umrti.pdf 289 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2014