Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti

1. osobní údaje

2. oznámení o ztrátě cestovního pasu

3. oznámení o ztrátě občanského průkazu

4. dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba starší 15ti let)

5. dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba mladší 15ti let)

6. prohlášení o státním občanství (zletilý)

7. prohlášení o státním občanství (nezletilý)

8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

9. žádost o zápis narození

10. žádost o zápis uzavření manželství

11. žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství

12. žádost o zápis úmrtí

13. žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

14. dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

15. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR k narozenému dítěti, jehož otec je uveden v cizozemském rodném listě

16. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR k narozenému dítěti, jehož otec není uveden v cizozemském rodném listě

17. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR k nenarozenému dítěti

18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - při narození dítěte/první zápis do zvláštní matriky

19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky

20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky

21. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky

22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky

23. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky

24. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

25. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

26. žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

28. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR

30. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s dítětem

31. žádost o výpis z rejstříku trestů

32. žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

přílohy

osobni_udaje.docx 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 30.1.2014

Oznameni_o_ztrate_cestovniho_dokladu.pdf 28 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Oznameni_o_ztrate_obcanskeho_prukazu.pdf 95 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Dotaznik_OSO_CR_dospely.pdf 328 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Prohlaseni_k_OSO_CR_dospely.pdf 164 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Prohlaseni_k_OSO_CR_nezletily.pdf 197 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zaznam_o_potvrzeni_totoznosti.pdf 108 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_narozeni.pdf 637 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_uzavreni_manzelstvi.pdf 34 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_uzavreni_registrovaneho_partnerstvi.pdf 55 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_umrti.pdf 44 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_vydani_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavr... 133 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvar... 241 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu.pdf 96 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni___zletili_.pdf 36 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni__nezletili_.pdf 36 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Prohlaseni_o_uzivani_jmena_nezletili.pdf 228 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Prohlaseni_o_uzivani_jmena_zletili.pdf 181 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_Ceske_republik... 139 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_Ceske_republik... 142 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu.pdf 209 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti__otec_uvede... 378 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti__otec_neuve... 489 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_nenarozenemu_diteti_.pdf 420 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

prohlaseni__nezletily_.pdf 447 KB PDF (Acrobat dokument) 31.1.2014

Dotaznik_OSO_CR_nezletily.pdf 377 KB PDF (Acrobat dokument) 18.2.2014

prohlaseni_nezletila_osoba_pas.docx 0 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 18.2.2014

formular_c._18.pdf 238 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

formular_c._19.pdf 248 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

formular_c._20.pdf 198 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

formular_c._21.pdf 206 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

formular_c._22.pdf 202 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

formular_c._23.pdf 206 KB PDF (Acrobat dokument) 11.3.2014

_29._prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR.pdf 668 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_30._prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR_s_dite... 1 MB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce... 431 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

Zadost_o_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedceni... 518 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_7._prohlaseni_o_statnim_obcanstvi__nezletily_.pdf 159 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_6._prohlaseni_o_statnim_obcanstvi__zletily_.pdf 165 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2014

_8._Protokol_o_svedecke_vypovedi_k_potvrzeni_totoznosti... 89 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_13._Zadost_o_vydani_Vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_... 149 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014

_14._Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu_z_C... 213 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2014