Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výpis z rejstříku trestů

(Archivní článek, platnost skončena 20.06.2014.)

Postup při podávání a ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi.

Žádost o výpis lze podat:

·                Na kontaktním místě Czech POINT (obecní a městské úřady, pobočky České pošty a Hospodářské komory, notáři). Adresy a úřední hodiny kontaktních míst jsou uvedeny na internetové adrese: http://www.czechpoint.cz/.
UPOZORNÉNÍ:
Výpisy z rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Pro použití v zahraničí si opatřete výpis vydaný Rejstříkem trestů.

·                Na každém obecním úřadě, městském úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřadě nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matrikuAdresy a úřední hodiny jsou uvedeny na internetové adrese Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz.

·                V sídle Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 1 (stanice Pražského povstání na trase C metra). Internetová adresa: http://portal.justice.cz.

·                V cizině na zastupitelských úřadech České republiky. Kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí: http://www.mzv.cz.

·                Dálkově prostřednictvím elektronické podatelny Rejstříku trestů (možnost pouze pro držitele platného elektronického kvalifikovaného podpisu, elektronický formulář žádosti je k dispozici na internetové adrese: http://eservice-fo.rejtr.justice.cz/webform/.

Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů je stanoven ve výši 100,- Kč, při podání žádosti v cizině na zastupitelských úřadech ČR je poplatek 200,- Kč.

OVĚŘOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Při podání žádosti o výpis se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti.

a)  Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince) opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba též plnou moc úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

b)  Správnost údajů uvedených na žádosti se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (např. občanský průkaz - ID karta), který obsahuje alespoň: jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství. Chybí-li některý z těchto údajů v osobním průkazu (cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, potvrzení o ztrátě občanského průkazu ap.), předkládá žadatel nebo jeho zmocněnec rodný list, rodný a křestní list, potvrzení o narození, oddací list ap. Občané České republiky a Slovenské republiky předkládají originál nebo jejich úředně ověřenou kopii. Občané ostatních států originál nebo kopii úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ A STÍŽNOSTÍ

Všeobecné informace o podávání žádostí, vyřizování a doručování výpisů jsou poskytovány v pracovních dnech na tel. čísle 244 006 111.
Dotazy nebo stížnosti, týkající se zejména záznamu o odsouzení, lze projednat osobně, nebo zaslat písemně na adresu: Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4, případně na elektronickou adresu: rejstrik@rejtr.justice.cz