Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Sociální zabezpečení

Vstupem České republiky do Evropské unie (EU) 1. května 2004 se začalo na Českou republiku vztahovat evropské právo sociálního zabezpečení. Nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72, tzv. koordinační nařízení. Znamená to, že nadále se aplikují právní předpisy jednotlivých členských států a evropská koordinační nařízení, která mají před národní právní úpravou přednost, zajišťují jejich vzájemnou provázanost. Nařízení usnadňují podmínky pro migraci a zabezpečují právní ochranu osob migrujících mezi státy EU.

Informace o sociálním zabezpečení v EU

Informace k mezinárodním smlouvám se SRN v oblasti sociálního zabezpečení naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Rodinné dávky

rodina1

Po našem vstupu do EU se na české občany začala vztahovat nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která upravují práva osob migrujících v rámci Unie. více ►