Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu ČR - volební obvod č. 80 - Zlín

(Archivní článek, platnost skončena 11.01.2014.)

Oznámení o konání voleb do SENÁTU Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 80 - Zlín

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Berlíně, Spolková republika Německo, podle ust. § 15 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ volební zákon“),

o z n a m u j e :

I. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 (Zlín) se uskuteční

1. kolo      v pátek 10. ledna 2014 od 14:00  do 22:00 hodin a

                 v sobotu 11. ledna 2014 od 8:00 do 14:00 hodin

II. Hlasování probíhá pouze ve volební místnosti na území České republiky.

III. Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně může požádat o vydání voličského průkazu

-  v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, konec lhůty je stanoven na den 3. ledna 2014,

-  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, konec lhůty je stanoven na den 3. ledna 2014,

-  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, konec lhůty je stanoven na den 3. ledna 2014,

-  osobně, konec lhůty je stanoven na den 8. ledna 2014.

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve ode dne 26. prosince 2013.

Volič může při volbách do Senátu Parlamentu ČR na tento voličský průkaz hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

IV. Volby se uskuteční ve volebním obvodu č. 80 – sídlo Zlín.

V.  Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství ČR cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR nebo cestovní průkaz ČR, nebo platný občanský průkaz ČR a voličský průkaz.

VI. Další informace k volbám na tel.č.: +49/30/226 38 192, popř. +49/170 564 00 11.

VII.     2. kolo       v pátek 17.ledna 2014 od 14:00  do 22:00 hodin a   

                             v sobotu 18. ledna 2014 od 8:00 do 14:00 hodin

2. kolo se koná jen v případě, že žádný z kandidátů v 1. kole nezíská ve volebním obvodu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů.