Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

stručné shrnutí bilaterálních vztahů

 

Vztahy se SRN představují dlouhodobou prioritu české zahraniční politiky. Je to dáno historicky, geograficky (Německo je naším sousedem s nejdelší společnou hranicí v délce 810 km) a především intenzitou současných politických, kulturních a ekonomických vztahů. Důležitý je i širší mezinárodní kontext – ČR i SRN jsou členy a zároveň spolupracují v rámci EU, NATO, OBSE a OSN.

Současné česko-německé vztahy jsou na nejlepší úrovni v novodobé historii. Vzájemná spolupráce je primárně věcná a dynamicky se rozvíjí. Vedle vztahů se spolkovou vládou a vztahů na lokální (přeshraniční) úrovni se slibně rozvíjejí i vztahy mezi vládou ČR a zemskými vládami, především Saska a Bavorska. K hlavním agendám intenzivního dialogu a spolupráce mezi ČR a SRN patří ekonomika a obchod, energetika, doprava, přeshraniční spolupráce, spolupráce v agendách EU, zahraniční politika, kultura, školství a věda a výzkum. Pro Českou republiku představuje SRN jednoho z nejdůležitějších a nejbližších partnerů, v oblasti zahraničního obchodu pak stojí dlouhodobě na prvním místě.

Základním smluvním dokumentem je Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992, do níž ČR v plném rozsahu sukcedovala a která byla uzavřena na deset let s automatickým prodloužením pro další období. Česko-německá deklarace z ledna 1997 a prohlášení předsedů vlád z roku 1999 vytvořily oboustranně sdílený základní konsensus v některých dosud sporných otázkách pocházejících z minulosti. Vznikl Česko-německý fond budoucnosti, který podporuje stovky konkrétních projektů a společné Česko-německé diskusní fórum - souhrn aktivit sloužících k vzájemnému poznávání české a německé veřejnosti a ke kultivaci společného dialogu. Aktualizovaný seznam všech bilaterálních smluv najdete na těchto internetových stránkách v rubrice „vzájemné vztahy“.

V SRN ke konci roku 2010 trvale žilo kolem 35.500 občanů se státní příslušností České republiky. Jedná se jak o krajany z řad emigrantů po únoru 1948 a z emigrační vlny po srpnu 1968, kteří se vzhledem ke kulturní blízkosti obou zemí zpravidla plně integrovali, tak o krajany, kteří se přestěhovali do SRN po r. 1989 a zejm. po vstupu ČR do EU a následném otevření německého pracovního trhu pro občany ČR. Česko-německé společnosti vyvíjejí činnost zejména v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu n. M. a Hamburku.

Přehled aktuálních informací k česko-německým vztahům, mj. k oficiálním návštěvám představitelů exekutivy a legislativy v SRN, nově uzavřeným bilaterálním smlouvám, rozvoji bilaterální spolupráce aj., najdete na internetových stránkách ZÚ v rubrice „zprávy a události“.