Velvyslanectví České republiky v Berlíně

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přeshraniční spolupráce mezi SRN a ČR v euroregionech

Zvlášť intenzivní formu bilaterální spolupráce představuje přeshraniční regionální kooperace v euroregionech, na níž se podílejí Bavorsko, Sasko, Durynsko, Čechy, rakouské regiony a Dolní Slezsko v Polsku. Na území České republiky je celkem 13 euroregionů, z nichž je pět v německo-českém pohraničí.Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Euroregion Nisa sestává ze zájmového sdružení z 10 zemských okresů v Sasku, 5 okresů v Čechách a 43 obcí ze 3 vojvodství ve východním Polsku případně Horní Lužici a Dolním Slezsku. Žije zde asi 1,6 milionů lidí. Ustanovující konference se konala pod záštitou Václava Havla, Richarda von Weizsäckera a Lecha Walesy a podtrhla tím zvláštní geopolitickou situaci tohoto regionu, v němž se mají vztahy mezi východem a západem utvářet v jejich novém evropském rozměru. Jako příklad mohou být uvedeny následující projekty:

 • 10 hraničních přechodů pro turisty a cyklisty.
 • Knihovna "Stavba smíření" v Liberci
 • Vytvoření jednotného systému kontroly znečištění ovzduší
 • Zalesňovací opatření v Jizerských horách a Krkonoších.

Kontakt:
Tř. 1. máje 858

460 01 Liberec
Tel.: +420 485 340 982
m.rehacek@arr-nisa.cz
www.euroregion-nisa.cz, www.euroregion-neisse.de

Euroregion Elbe / Labe

K založení Euroregionu Labe došlo 24. června 1992 v Ústí nad Labem dvěma veřejnoprávními komunálními spolky, a to Komunálním společenstvím Euroregionu Horní Polabí / Východní Krušnohoří a Euroregionem Labe. Členy těchto spolků jsou na německé straně město Drážďany, okres Míšeň, Saské Švýcarsko a okres Weisseritz. Na české straně jsou to města a obce okresů Ústí nad Labem, Litoměřice a zčásti okresů Děčín a Teplice.

K hlavním úkolům euroregionu Labe patří podpora regionálního rozvoje v pohraničí a spolupráce v oblasti regionálního plánování, životního prostředí, infrastruktury, prevence před živelnými katastrofami a požáry a j.

 • Dvounárodní Gymnázium v Pirně
 • Přívoz na Labi
 • Kulturní pas
 • Sasko-český hudební festival

Kontakt:
Velká Hradební 8

CZ-400 01 Ústí nad Labem
t el.: +420 475 241 43-7, -8 fax: +420 475 211 603
euroregion-labe@mag-ul.cz; info@euroregion-elbe-labe.de
www.euroregion-labe.cz, www.euroregion-elbe-labe.de

Euroregion Erzgebirge - Krusnohoří

Tento jeden z menších euroregionů vznikl v roce 1992 jako zájmové společenství na podporu přeshraniční spolupráce na německé a české straně Krušných hor. V severních Čechách zahrnuje okresy Most, Chomutov, Louny, částečně Teplice a Litoměřice, na německé straně okresy Freiberg, Annaberg a střední část Krušných hor.

 • čtvrtletně vychází časopis Infopress;
 • V oblasti mládeže a kultury pořádá Euroregion pravidelné umělecké workshopy, jazykové letní tábory, ekokempy a pod. Nejvýznamnějším projektem je divadelní festival.
 • Pro své členy vytvořil Euroregion Poradenské centrum, které bezplatně pomáhá s přípravou projektů

Kontakt:

Divadelní 15

CZ-434 01 Most
tel./fax: +420 476 706 128
euroregion@mumost.cz
internet: http://infopress.pons.cz
http://euroregion.pons.cz

Euregio Egrensis

Euregio Egrensis sestává se ze tří pracovních společenství: na německé straně Euregio Egrensis pracovní společenství Bayern e.V. a Vogtland/Westerzgebirge e.V. (pro sasko-durynskou část) a pracovního společenství Čechy na straně České republiky. Euregio Egrensis zahrnuje 22 okresů (Bavorsko 13, Sasko 3, Durynsko 2, západní Čechy 4) s téměř 2 miliony obyvatel.

Zvláštní projekty Euregio Egrensis jsou např.:

 • Projekt výměnný školní rok - půlroční nebo celoroční výměna studentů mezi českými a německými gymnázii
 • Projekt letní tábor - společný německo-český letní tábor mládeže
 • "Dálková cyklistická stezka" - turistická trasa delší než 500 km
 • "Výstavy - Setkání na cestě" putovní výstava s dojmy z měst a krajin regionu.

Kontakt:
nám. Jiřího z Poděbrad 33

CZ-350 01 Cheb
t el.: +420 353 504 402
euregrensis@iol.cz , euregio@iol.cz
www.euregio-egrensis.org
www.euregio-egrensis.de (AG Bavorsko)
www.euregioegrensis.de (AG Sasko/ Durynsko)

Euregio Bayerischer Wald - Šumava - Mühlviertel

Euroregion Bayerischer Wald (Bavorský les) - Šumava - Mühlviertel je sdružením 16 okresů z Bavorska (8), Čech (4) a Mühlviertelu (4) s 1,26 milionem obyvatel. Zahrnuje největší souvislou lesní plochu ve Střední Evropě označovanou proto často jako " Zelená střecha Evropy". Z toho také vyplývá jako přirozené těžiště činnosti zachování tohoto přírodního potenciálu:

 • Jazykový atlas Šumava
 • Rekonstrukce nádražní budovy Špičák/Železná Ruda,
 • Slavnosti "woodART" 2002-2005
 • cyklistické stezky, poutě a prázdninové vesnice, údržba běžeckých stop
 • Vydří centrum v Bavorsku

Kontakt:

Náměstí Míru 63/I

339 01 Klatovy

tel: +420 376 374 304

e-mail: knotek@okukt.cz

www.euregion.cz

www.euregio.at