Velvyslanectví České republiky v Bernu

Český důchod

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. více ►

Centrum mezistátních úhrad

Centrum mezistátních úhrad České republiky je (kromě České správy sociálního zabezpečení) tou institucí, která odpoví na Vaše dotazy týkající se platnosti zdravotního a důchodového pojištění v zahraničí. více ►

Sociální zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení. více ►

Potvrzení o žití

Ověřování podpisu na Potvrzení o žití k vyplacení českého důchodu. více ►

Podání žádosti o důchod

Dle pokynů České správy sociálního zabezpečení k podání žádosti o důchod platí tento postup: více ►

Vyřizování českého důchodu

Vyřizování českého důchodu nespadá do kompetencí českého velvyslanectví. více ►