Velvyslanectví České republiky v Bernu

deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční záležitosti

Informace k žádosti o povolení změny jména/příjmení

Informace k žádosti o zápis rozvodu

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Uzavírání sňatku před zastupitelským úřadem ve Švýcarsku

S politováním potvrzujeme všem zájemcům o uzavření sňatku v zahraničí před zastupitelským úřadem, že tento úkon ve Švýcarsku nemůžeme provádět. více ►

Informace k zapisování matričních událostí občanů ČR do zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed

Matriční události občanů ČR(tj. sňatek, narození, registrované partnerství, úmrtí), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. více ►

Potvrzení o pobytu a stavu

Prostřednictvím konzulárního oddělení velvyslanectví je možné požádat i o vystavení tzv. Potvrzení o pobytu a stavu. více ►

Žádost k zápisu uzavření registrovaného partnerství

Při podání žádosti k zápisu uzavření registrovaného partnerství je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů: více ►

Žádost o vystavení českého rodného listu

Při podání žádosti o vystavení českého rodného listu je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů: více ►

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Při podání žádosti o vystavení českého oddacího listu je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů: více ►

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Při podání žádosti o vystavení českého úmrtního listu je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů: více ►

Správní poplatky

Správní poplatky za úkony konzulárního oddělení zastupitelského úřadu se řídí oficiálním sazebníkem správního řádu, položky 3a, 33, 145-163. více ►

Úřední jazyk České republiky - ustanovení Správního řádu

Rozumíme, že pro naše občany žijící v zahraničí je častokrát jak nákladné, tak těžko srozumitelné, proč musí veškerá dokumentace, předkládaná pro potřeby českých úřadů ve styku s českým zastupitelským úřadem, být v jazyce českém. více ►