Velvyslanectví České republiky v Bernu

Pasy a občanské průkazy

Náhradní (nouzový) cestovní doklad, tzv. NCD

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, může ZÚ v odůvodněných případech, například při odcizení cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz s omezenou platností, který slouží výhradně k návratu do České republiky. více ►

Náhradní (nouzový) cestovní doklad, tzv. NCD pro (novorozené) děti

Pro děti, pro které dosud nejsou vyřízené matriční zápisy a přidělená rodná čísla, je možno mimořádně k jednorázové cestě do ČR náhradní cestovní doklad vydat s platností 3 dny až po podání žádosti o český rodný list. více ►

Občanská povinnost hlášení ztráty občanského průkazu

Dnem 1.1.2012 nabyla účinnosti změna zákona č. 328/199 Sb., o občanských průkazech. více ►

Občanské průkazy

Obdobně jako u cestovních pasů není možné prodloužit platnost občanského průkazu. více ►

Informace k žádosti o vydání cestovního pasu České republiky

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa posledního trvalého bydliště v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR podle místa trvalého bydliště v zahraničí. více ►

Správní poplatky

Správní poplatky za úkony konzulárního oddělení zastupitelského úřadu se řídí oficiálním sazebníkem správního řádu, položky 3a, 33, 145-163. více ►