Velvyslanectví České republiky v Bernu

Pobyt a cesty

Zaměstnavatelé z prostoru EU/EFTA musí v budoucnu hlásit platy zaměstnanců vyslaných do Švýcarska hlásit dopředu. Opatření nabývá platnosti ke dni 15.5. 2013.

Švýcarská Spolková rada o tom rozhodla na svém zasedání dne 16.4.2013. Došlo tím ke změně nařízení v oblasti volného pohybu osob a k naplnění rozhodnutí parlamentu o úpravě tzv. flankierende Massnahmen (doplňující doprovodná opatření)  ze dne 15.7.2012.

Další informace jsou k dispozici zde:

 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=48530

Vyhledávání lékaře ve Švýcarsku

Švýcarská lékařská komora provozuje webové stránky. více ►

Správní ujednání k provádění Smlouvy ze dne 10. června 1996 mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení

Převod finančních prostředků v nouzových situacích

Velvyslanectví nedisponuje žádnými nouzovými fondy pro občany, kteří se v zahraničí ocitli ve finanční tísni. více ►

Platnost Evropského průkazu pojištěnce

Obecně platí, že od 1.4.2006 mají turisté po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištěnce ve Švýcarsku nárok na nutné bezplatné ošetření stejně jako v ostatních státech EU. více ►

Nahlašování platů zahraničních poskytovatelů služeb z prostoru EU/EFTA

Opatření nabývá platnosti ke dni 15.5.2013. více ►

Informace pro cesty a pobyt českých občanů ve Švýcarsku

Mezi ČR a Švýcarskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. více ►

Stěhování do Švýcarska

Švýcarsko je suverénním státem. více ►

Platnost zahraničních řidičských průkazů a přihlašování automobilů

Informace o dálničních známkách pro cesty po České republice

V České republice, podobně jako ve Švýcarsku, je zpoplatněné používání některých pozemních komunikací, zejména dálnic. více ►

Důležitá informace pro cesty - platnost cestovních dokladů

Novela Schengenského hraničního kodexu. více ►

Hlášení trvalého pobytu v České republice

Cestování do Švýcarska

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí více ►

Cestování do Švýcarska se zvířaty

Pro (turistické) cesty s malými zvířaty platí více ►

Spolková rada rozhodla o ukončení omezení volného pohybu osob na základě ventilové klauzule

Ode dne 1.5. 2014 bude vůči zemím EU-17 a zemím EU-8 opět v plném rozsahu platit volný pohyb osob. více ►

Nová celní ustanovení pro cestující do Švýcarska

Od 1. července 2014 platí v cestovním ruchu nová celní ustanovení. více ►

Přespávání ve volné přírodě ve Švýcarsku

"Kempování na divoko" více ►

Uznávání – ověření vzdělání pro potřeby švýcarských úřadů a škol

České školní a univerzitní diplomy (vzdělání) jsou v rámci EU a EU-Schengen uznávané. Někdy je však požadováno ověření pravosti dokumentů. více ►

Podmínky pro dovoz pracovního nářadí do Švýcarska

Ve Švýcarsku se uplatní zvláštní pravidla pro dovoz určitých pracovních nástrojů. Rozlišuje se však mezi pracovními nástroji použitými a nepoužitými. více ►

Krátkodobé vyslání pracovníků do Švýcarska

Pro krátkodobé pracovní pobyty nepotřebují EU/EFTA pracovníci povolení, pokud pracovní činnost nepřesáhne 3 měsíce nebo 90 pracovních dní v kalendářním roce. Přesto platní přihlašovací povinnost. více ►

Dlouhodobá pracovní činnost

Pro dlouhodobou pracovní činnost je ve Švýcarsku nutné se zaregistrovat u Bundesamt für Migration. více ►

Zamezení dvojího zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. více ►

Přijímání zaměstnání ve Švýcarsku – obecné zásady

Přehled obecných zásad v případě nástupu do pracovního poměru ve Švýcarsku více ►

Porod ve Švýcarsku – vybraná témata

S čím by měli rodiče mj. počítat, pokud chtějí přivést potomka na svět ve Švýcarsku více ►

Řešení pracovněprávních sporů ve Švýcarsku – obecné zásady

Uvedená informace by měla poskytnout přehled o obecných zásadách, jak postupovat v případě řešení pracovněprávních sporů více ►

Uzavření Velvyslanectví ČR v Bernu

Oznamujeme, že ve středu 22.10.2014 bude Velvyslanectví v Bernu včetně konzulárního úseku celý den z technických důvodů uzavřeno. V případě nouze můžete volat na tel.č.: 004179-6413300. více ►