Velvyslanectví České republiky v Bernu

Pobyt a cesty

Zaměstnavatelé z prostoru EU/EFTA musí v budoucnu hlásit platy zaměstnanců vyslaných do Švýcarska hlásit dopředu. Opatření nabývá platnosti ke dni 15.5. 2013.

Švýcarská Spolková rada o tom rozhodla na svém zasedání dne 16.4.2013. Došlo tím ke změně nařízení v oblasti volného pohybu osob a k naplnění rozhodnutí parlamentu o úpravě tzv. flankierende Massnahmen (doplňující doprovodná opatření)  ze dne 15.7.2012.

Další informace jsou k dispozici zde:

 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=48530

Znovuaplikace tzv. Ventilové klauzule - prodloužení omezení udílení pobytových povolení pro občany EU-8, případně i EU-17

Zamezení dvojího zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. více ►

Vyhledávání lékaře ve Švýcarsku

Švýcarská lékařská komora provozuje webové stránky. více ►

Správní ujednání k provádění Smlouvy ze dne 10. června 1996 mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení

Převod finančních prostředků v nouzových situacích

Velvyslanectví nedisponuje žádnými nouzovými fondy pro občany, kteří se v zahraničí ocitli ve finanční tísni. více ►

Platnost Evropského průkazu pojištěnce

Obecně platí, že od 1.4.2006 mají turisté po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištěnce ve Švýcarsku nárok na nutné bezplatné ošetření stejně jako v ostatních státech EU. více ►

Nahlašování platů zahraničních poskytovatelů služeb z prostoru EU/EFTA

Opatření nabývá platnosti ke dni 15.5.2013. více ►

Informace pro cesty a pobyt českých občanů ve Švýcarsku

Mezi ČR a Švýcarskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. více ►

Stěhování do Švýcarska

Švýcarsko je suverénním státem. více ►

Platnost zahraničních řidičských průkazů a přihlašování automobilů

Informace o dálničních známkách pro cesty po České republice

V České republice, podobně jako ve Švýcarsku, je zpoplatněné používání některých pozemních komunikací, zejména dálnic. více ►

Důležitá informace pro cesty - platnost cestovních dokladů

Novela Schengenského hraničního kodexu. více ►

Hlášení trvalého pobytu v České republice

Cestování do Švýcarska

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí více ►

Cestování do Švýcarska se zvířaty

Pro (turistické) cesty s malými zvířaty platí více ►

Znovuzavedení kvót pro udílení pobytových povolení pro občany EU 8

Na svém zasedání ze dne 19. dubna 2012 rozhodla švýcarská Spolková rada o jednostranném znovuzavedení kvót při udílení pobytových povolení občanů ze zemí EU 8 (Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Litva,… více ►