Velvyslanectví České republiky v Bernu

deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro cesty a pobyt českých občanů ve Švýcarsku

Mezi ČR a Švýcarskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče.

V případě ohrožení života a zdraví švýcarská zdravotnická zařízení poskytnou českým turistům i ošetření za úhradu a případný dluh vymáhají (pro tento účel existuje dohoda).

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Od 1.4.2006 mají turisté po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na nutné bezplatné ošetření stejně jako v ostatních státech EU. Ošetření je však často nutno zaplatit přímo a poté jeho náhradu vymáhat u své zdravotní pojišťovny v ČR. Přesto se však doporučuje, aby turisté uzavřeli před cestou cestovní zdravotní pojištění pro případ vzniku dalších léčebných výloh (lyžaři, vysokohorští turisté, nutný převoz do ČR…)

Důležitá telefonní čísla:

117 - policie - tísňové volání
118 - požárníci
140 - autoopravy - pomoc na silnicích (nepřetržitě)
144 - první pomoc - sanitka
1414 - záchranná služba - Rega (vrtulník)
1415 - záchranná služba - Air Glaciers
111 - informace o telefonních číslech (tuzemsko)
163 - sjízdnost silnic
187 - lavinové nebezpečí

Specifika země, bezpečnostní situace a doporučení turistům

Bezpečnost a dodržování obecně závazných předpisů je ve Švýcarsku na vysoké úrovni. Porušování těchto pravidel včetně pracovní činnosti cizinců bez příslušného povolení se přísně postihuje.

Při provozování horské turistiky je třeba počítat s náhlým zhoršením povětrnostních podmínek. Nutná je kvalitní výstroj a výzbroj. Doporučuje se nepřeceňovat vlastní schopnosti či možnosti a nepodceňovat neznalost terénu.

Nejvyšší přípustná rychlost dopravních prostředků na vozovkách: 120 km/hod. na dálnici ( Autobahn), 100 km na silnicích dálničního typu (Autostrasse), 50 km/hod v obcích, 80 km/hod. na ostatních komunikacích mimo obec. Děti do 7 let přepravované v motorových vozidlech musí být připoutány ve speciálních dětských sedačkách , děti od 7 do 12 let musí sedět taktéž ve speciálních sedačkách nebo musí být zajištěny bezpečnostními pásy na zadním sedadle a děti starší 12 let mohou sedět připoutané i na předních sedadlech. Pro řidiče motocyklu je předepsána přilba. Podle platného švýcarského spolkového zákona o pořádkových pokutách v silničním provozu se přísně postihují dopravní přestupky všech účastníků silničního provozu.

Nejlevnější ubytování lze získat v zařízení Jugendherberge. Oblíbený a cenově přijatelný druh krátkodobého ubytování je v zemědělských usedlostech (Bauernhof).

Pomoc v nouzi

ZÚ Bern poskytne pomoc občanu ČR, který se v době svého přechodného pobytu ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele (odcizení nebo ztráta finančních prostředků, dokladů, náhlé úmrtí...). Finanční pomoc spočívá zejména ve zprostředkování asistence z domova. Rozsah této pomoci je omezen na krytí nákladů nutných pro zajištění návratu občana do ČR, v nezbytných případech i na jeho stravování a ubytování. ZÚ Bern tuto pomoc převážně provozuje formou přímého bankovního převodu finančních prostředků do ciziny, bez prostřednictví MZV ČR, např. využitím poboček Western Union.

V případě žádosti o pomoc doporučuje ZÚ Bern kontaktovat velvyslanectví na uvedená telefonní čísla (viz úvodní stránky), podá bližší informace českému občanovi, jak v takovémto případě postupovat.

Konzulární ochrana občanů EU

www.travel-voyage.consilium.europa.eu