Velvyslanectví České republiky v Bernu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stěhování do Švýcarska

Švýcarsko je suverénním státem.

Z toho vyplývá, že si samo určuje pravidla pro pobytová povolení, pojištění, proclení, minimální mzdu, školní povinnost dětí a další věci související s krátkodobým nebo dlouhodobým přestěhováním jednotlivců nebo celé rodiny do země.

Velmi doporučujeme, aby se každý v rámci předejití pozdějším komplikacím a nepříjemnostem, podrobně věnoval i úřední stránce svého pobytu ještě před vycestováním.

Zásadně nenastupujte do práce bez řádné pracovní smlouvy a odpovídajícího zdravotního a sociálního pojištění.

Není v kompetenci zastupitelského úřadu tyto záležitosti pro naše občany zprostředkovávat.

Za užitečné považujeme tyto webové stránky[1]

1/ Obecný avšak velmi užitečný „check-list“ pro stěhování a srovnání různých nabídek www.comparis.ch

2/ Informace švýcarského Ministerstva pro migraci k pobytovým povolením

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/arbeit.html

3/ Kantonální úřady pro migraci a práci

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

4/ Informace ke vstupu do země a k vízové povinnosti:

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/sameri/vbra/ref_visinf/vissao.html

5/ Kvalitní informaci zpracovávanou kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v rámci projektu EURES:

http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/svycarsko/

6/ Aktuální informaci o podmínkách zdravotního a sociálního pojištění najdete průběžně na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení:

www.cssz.cz

7/ Úřad, který řeší problematiku vyrovnávání důchodů, vyměřování daní a podobných záležitostí je Centrum mezistátních úhrad. Kontakty pro konzultace k Vašemu konkrétnímu případu a aktuální informace pro Švýcarsko najdete na webových stránkách:

www.cmu.cz[1] jejich obsah nespravujeme ani nám nepřísluší jej komentovat, jsou plně v kompetenci švýcarské strany.