Velvyslanectví České republiky v Bernu

deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Znovuzavedení kvót pro udílení pobytových povolení pro občany EU 8

(Archivní článek, platnost skončena 02.05.2014.)

Na svém zasedání ze dne 19. dubna 2012 rozhodla švýcarská Spolková rada o jednostranném znovuzavedení kvót při udílení pobytových povolení občanů ze zemí EU 8 (Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko).

K zavedení kvartálních kvót dojde od 1. května 2012.

Jedná se přitom o švýcarský právní výklad Dohody o volném pohybu osob, který se liší od výkladu Evropské komise. Téma bude proto dále projednáváno na půdě Evropské komise v rámci tzv. Smíšeného výboru koncem června t.r.

Švýcarská strana hodlá vyhodnotit své opatření koncem dubna roku 2013. Zde dojde buď ke zrušení znovuzavedených kvót, nebo k jejich aplikaci do konce dubna 2014. Poté již není právně možné v rámci Dohody o volném pohybu osob kvóty používat.

Dle sdělení švýcarských partnerů na diplomatické úrovni jde o pouhou součást uceleného balíčku opatření, která by měla usměrňovat migraci a usnadňovat integraci cizinců ve Švýcarsku.

Pro občany ČR pobývajících ve Švýcarské konfederaci se rozhodnutí aplikuje:

  1. Rozhodnutí se týká výhradně pobytových povolení typu „B“.
  2. Držitelů povolení typu „C“ nebo „L“ se kontingentizace netýká.
  3. Platná povolení typu „B“ svou platnost (5 let) nepozbývají.
  4. Kvóty se rovněž netýkají pobytových povolení „B“ za jiným než pracovním účelem (kupř. sloučení rodiny, studium atd.)
  5. Kvóty se týkají výhradně nových povolení typu „B“, která vznikají na základě nových pracovních smluv. Na prodloužení již existujících povolení typu „B“ za účelem pracovním se kvóty rovněž nevztahují.
  6. Kvóty budou řízeny centrálně a kvartálně podle principu „kdo první přijde, dostane povolení do vyčerpání kontingentu“. Na jeden kvartál připadne cca 2 200 pobytových povolení pro všechny občany zemí EU 8)

Doporučujeme jednotlivým občanům, aby se s případnými dotazy v návaznosti na svou současnou životní situaci obraceli na ten švýcarský migrační úřad, který jim udělil aktuální pobytové povolení.

Doplňující informace a vysvětlení rádi poskytneme v pracovní době na linkách konzulárního úseku českého velvyslanectví v Bernu.

Mgr. Sandra Miholová
ved. KÚ ZÚ Bern
24. dubna 2012