Velvyslanectví České republiky v Bernu

Překlady, ověřování a právní pomoc

Evropský seznam notářů

Evropský seznam notářů vznikl na základě iniciativy Rady notářství Evropské unie (CNUE) a za podpory Evropské unie. více ►

Správní poplatky

Správní poplatky za úkony konzulárního oddělení zastupitelského úřadu se řídí oficiálním sazebníkem správního řádu, položky 3a, 33,145-163. více ►

Neoficiální seznam soudních tlumočníků a překladatelů českého jazyka

Vyšší ověřování švýcarských listin pro potřeby českých úřadů

Co je a jak získám apostilní razítko. více ►

Vyšší ověřování českých matričních listin pro potřeby švýcarských úřadů (apostille)

Pro potřeby švýcarských a dalších cizozemských úřadů je k vydání vyššího ověření českých matričních listin příslušný konzulární odbor ministerstva zahraničních věcí, pracovní skupina legalizace. více ►

CzechPoint

Uznávání – ověření vzdělání pro potřeby švýcarských úřadů a škol

České školní a univerzitní diplomy (vzdělání) jsou v rámci EU a EU-Schengen uznávané. Někdy je však požadováno ověření pravosti dokumentů. více ►

Základní informace o českém právu a právu ostatních států Evropské unie v oblasti civilní justice

Na níže připojených internetových stránkách naleznete základní informace mj. o civilním právu v České republice a v EU, a to včetně práva rodinného a dědického. více ►

Úřední jazyk České republiky - ustanovení Správního řádu

Rozumíme, že pro naše občany žijící v zahraničí je častokrát jak nákladné, tak těžko srozumitelné, proč musí veškerá dokumentace předkládaná pro potřeby českých úřadů ve styku s českým zastupitelským úřadem být v jazyce českém. více ►

Ověřování podpisů a listin

Podpisy a listiny ověřují notáři, popřípadě jimi pověření pracovníci (notářské tajemnice, notářští koncipienti a kandidáti). Je rovněž možné některá ověření získat prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo konzulátu: více ►

Neoficiální seznam advokátních a poradenských kanceláří