Velvyslanectví České republiky v Bernu

Doplňovací volby a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech uvedených volebních obvodů na území ČR. Na ZÚ ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude. více ►

Následky vyškrtnutí voliče ze Stálého seznamu voličů

Vyškrtnutí voliče ze Stálého seznamu voličů, vedeného na území ČR, na základě jeho žádosti o zápis do Zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem více ►

Žádost o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ ČR v zahraničí

K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve Stálém seznamu voličů vedeném na území České republiky, je potřeba, aby podal písemnou žádost o vyškrtnutí se svým podpisem na tom úřadě, na jehož seznamu je vedený. více ►

Žádost o zápis do Zvláštního volebního seznamu vedeného ZÚ ČR v zahraničí

Pro to, aby český občan, který si přeje být zapsán do Zvláštního seznamu voličů vedeném na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí (dále jen „seznam“), je potřeba, aby podal písemnou žádost o zápis se svým podpisem. více ►