Velvyslanectví České republiky v Brasília

português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference Rio+20 z pohledu hostitelské země

(Archivní článek, platnost skončena 26.06.2013.)

Konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20, která proběhla ve dnech 12. až 22. června 2012 v brazilském Rio de Janeiro, měla dle oficiálních údajů 45.400 účastníků.

Konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20, která proběhla ve dnech 12. až 22. června 2012 v brazilském Rio de Janeiro, měla dle oficiálních údajů 45.400 účastníků. Z toho bylo cca 12 tisíc delegátů ze 188 členských a tří pozorovatelských zemí a dále 9.800 z nevládních organizací a tzv. významných společenských skupin. Přijatý závěrečný dokument je kompromisním výsledkem, zkompilovaným na poslední chvíli brazilskou stranou. Brazilští diplomaté poté, co vyjednavači jednotlivých bloků nebyli schopni dosáhnout konsensu, z dokumentu vyřadili všechny sporné body (zejména vytvoření finančního fondu, transferu technologií a posílení Programu OSN pro životní prostředí UNEP) tak, aby jeho přijetí vedoucími národních delegací nic nebránilo. Průběh i výsledky konference jsou ze strany brazilských představitelů vydávány za jednoznačný úspěch.

Prezidentka BFR Dilmy Rousseff, která byla také zvolena prezidentkou konference, zhodnotila závěrečný dokument konference The Future We Want jako maximum možného. Současně jej však označila za výchozí bod pro další postup, kdy jako další krok budou muset zahrnovat financování opatření pro udržitelný rozvoj. Ocenila na prvním místě přístup rozvíjejících se zemí, které dle jejího vyjádření přistoupily na daný kompromis bez toho, aniž by vyspělé země přijaly konkrétní finanční závazky. Dále zopakovala své známé výhrady k úsporným opatřením, jako prostředku řešení stávající ekonomické krize, a naopak vyzdvihla brazilskou zkušenost podpory růstu a zaměstnanosti. Ohledně průběhu a výsledků konference se pak vyjádřila v tom smyslu, že její očekávání byla do posledního zbytku splněna a pochvalně ohodnotila roli všech zapojených ministerstev.

Brazilská ministryně životního prostředí označila za úspěchy konference zejména změnu metodologie výpočtu HDP (nově zahrnuje sociální ukazatele i prvky udržitelnosti), navržené změny vzorců spotřeby zemí a zapojení soukromého sektoru do diskuzí o udržitelném rozvoji. Na kritiku nízké ambicióznosti závěrečného dokumentu reagovala prohlášením, že přijetí ambiciózních cílů není možné bez stejně ambiciózního financování, ke kterému se vyspělé země nebyly ochotny zavázat.

Na konferenci vystoupil se svým projevem vedoucí delegace ČR ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Svůj prostor v roli alternujících předsedajících konference dostali i další čeští zástupci: profesor UK Bedřich Moldan a tajemník ZÚ Brasília Petr Kvaček.  

 

Profesor Bedřich Moldan předsedá konferenci Rio+20

V roli předsedy také tajemník ZÚ Brasília Petr Kvaček