Velvyslanectví České republiky v Brasília

português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VI. summit EU - Brazílie

(Archivní článek, platnost skončena 30.01.2014.)

Jednání VI. Summitu EU- Brazílie dne 24. ledna 2013 v Brasília bylo silně zaměřené na ekonomické a obchodní záležitosti. Brazilská prezidentka Dilma Rousseffová sestavila silný tým složený ze 7 ministrů, na nejvyšší úrovni byla zastoupena i delegace EU (prezident Evropské komise José Manuel Barroso a prezident Evropské rady Herman van Rompuy). Účastníci schůzky potvrdili důležitost prohloubení vzájemných ekonomických a obchodních vztahů a dohodli se na vytvoření zvláštní pracovní skupiny, která by se v budoucnu měla systematičtěji věnovat bilaterálním hospodářským tématům, včetně konkurenceschopnosti, obchodu a investic. Ve velice sledované otázce vyjednávání Asociační dohody mezi EU a Mercosulem však k žádnému podstatnému posunu nedošlo.

Účastníci schůzky vyjádřili své plné odhodlání k dokončení Asociační dohody mezi EU a Mercosulem, nicméně Brazílie současně sdělila, že výměna tržních nabídek nebude ze strany Mercosulu možná dříve než v srpnu 2013 (vzhledem k politické situaci v Paraguayi, kde proběhnou prezidentské volby a přísaha nového prezidenta, a ve Venezuele, vzhledem ke komplikovanému zdravotnímu stavu prezidenta Cháveze a nejistotě ohledně jeho nástupnictví). 

Právě situace kolem přípravy tržních nabídek ze strany Mercosulu je velmi choulostivá. Odhodlána k jejich předání je pouze Uruguay a nejspíš by byla i Brazílie (která za tímto účelem podrobně konzultovala soukromý sektor), ale kromě zmíněných nejistot v Paraguayi a Venezuele, je tu ještě další překážka v podobě Argentiny a jejích ochranářských ekonomických opatření a bariér. V této souvislosti vrchní ředitel pro obchod Evropské komise Joao Machado silně kritizoval Brazílii za její pasivitu ve vztahu k Argentině a vyzval Brazílii k co nejrychlejšímu dokončení a předání tržních nabídek v zájmu pokročení v jednáních o Asociační dohodě EU-Mercosul. Postoj Brazílie na summitu však potvrdil, že členství v Mercosulu a koordinace postupu s jejími členy je pro Brazílii důležitější.

Vyjednavači EU rovněž zopakovali své znepokojení nad protekcionistickými podmínkami, které přijímá brazilská vláda k ochraně svého průmyslového sektoru (podíl domácího obsahu na výrobcích – local content, diskriminační celní opatření), které nejsou kompatibilní v rámci WTO, a zdůraznili důležitost dodržování pravidel mezinárodního obchodu a zajištění spravedlivých podmínek pro působení domácích i zahraničních firem v Brazílii.

Ve společném prohlášení obou stran po skončení summitu však téma jednání o Asociační dohodě mezi EU a Brazílií představuje jen jeden z celkem 46 bodů textu. V několika jiných oblastech jednání lze označit za úspěšná. Obě strany například podepsaly Dohodu o spolupráci v oblasti vědy a technologie a Dohodu o „blahobytu zvířat“ za účelem výměny informací a spolupráce v oblasti chovu dobytka. Obě strany rovněž potvrdily zájem na spolupráci v oblasti školství.