Velvyslanectví České republiky v Brasília

Sňatek v Brazílii

Pro případ sňatku mezi brazilskými a českými občany na území Brazílie níže postupujeme stručný návod, jak v takovém případě postupovat.

Podmínky sňatku mezi brazilskými a českými občany na území Brazílie se řídí brazilskými zákony. Proto odpovědným orgánem, na nějž se musíte se svými dotazy ohledně náležitostí uzavření sňatku v Brazílii obracet, je brazilská matrika ("cartório"), na níž bude sňatek oficiálně zaregistrován.


Doporučujeme, aby se brazilský snoubenec/snoubenka osobně obrátil/a s dostatečným předstihem na příslušnou brazilskou matriku za účelem potvrzení všech náležitostí k uzavření sňatku.

Upozorňujeme, že pokud český snoubenec/snoubenka přicestuje do Brazílie bez požadované dokumentace, nebude možno sňatek uzavřít z důvodu chybějících legalizací a superlegalizací, které nemohou být provedeny v Brazílii.
Velvyslanectví České republiky bohužel nemůže v těchto případech nijak pomoci.

Doplňující informace:

Dle § 45 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Lei_301_2000 -pdf, 525 kB), doklad "osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství", který potvrzuje, že český snoubenec/snoubenka je svobodný/á a může uzavřít sňatek, vydá na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.
Pouze v případě, že se občan zdržuje trvale v cizině, může mu být vysvědčení vydáno také prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky.

Připomínáme, že aby měl český doklad (např. rodný list nebo osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství) platnost v Brazílii, musí být řádně legalizován konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR a superlegalizován Velvyslanectvím Brazílie v Praze.

přílohy

lei 301/2000 525 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008

Zapsání sňatku do Zvláštní matriky v Brně

Zápis matriční události občanů ČR do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Žádost o zápis lze podat u zastupitelského úřadu ČR. více ►