Velvyslanectví České republiky v Brasília

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Věda bez hranic - brazilský stipendijní program

(Archivní článek, platnost skončena 22.05.2013.)

Brazilská vláda vyhlásila ambiciózní program Věda bez hranic, který si klade za cíl zajistit pro brazilské studenty 100 tisíc zahraničních stipendií v průběhu čtyř let. Součástí programu je také záměr přilákat do země mladé zahraniční vědce i zkušené specialisty.

Jedním z hlavních limitujících faktorů ekonomického růstu Brazílie je nedostatek kvalifikovaných odborníků s odpovídajícím vzděláním. Podle některých odhadů se v zemi nedostává 20 až 50 tisíc vysokoškolsky vzdělaných inženýrů, Brazílie zaujímá jednu ze spodních příček v počtu vědců na obyvatele (1,33 na 1.000 obyvatel). Brazilská vláda proto vyhlásila ambiciózní program Věda bez hranic, který si klade za cíl zajistit pro brazilské studenty 100 tisíc zahraničních stipendií v průběhu čtyř let. Součástí programu je také záměr přilákat do země mladé zahraniční vědce i zkušené specialisty.

Cílem programu je zvýšit přítomnost brazilských studentů a výzkumníků v zahraničí (při současné reciproční nabídce stipendií na brazilských univerzitách) a zvýšit inovativní expertízu svých technologických univerzit; na druhou stranu pak dosáhnout hostování absolventů technických oborů i erudovaných vědeckých pracovníků. Program se soustředí na technické obory, mezi prioritní patří inženýrství a technologie, exaktní a přírodní vědy, zdravotnictví, počítače a informační technologie, vesmír, udržitelné zemědělství, obnovitelná energie, biotechnologie, biodiverzita, těžba surovin aj.

Program předpokládá následující zahraniční stipendia:

- vysokoškolská, trvání 6 - 12 měsíců

- postgraduální, 6 - 12 měsíců

- doktorandské, kompletní PhD nebo 12-ti měsíční kurz

- postdoktorandské, 6 - 24 měsíců

- seniorská stáž, 2 - 6 měsíců

- školení pro podnikové experty a pracovníky IT, 4 - 12 měsíců

Kromě toho má program ambice přilákat do Brazílie čerstvé zahraniční absolventy vysokých škol z prioritních oborů, kteří by zde po dobu 2 - 3 let pracovali u místního výzkumného střediska (brazilská strana by zájemci poskytovala měsíční stipendium ve výši BRL 7.000, tj. cca 70.000 Kč). Cílový počet těchto absolventů je do r. 2014 celkem čtyři sta. V poslední řadě se pak počítá s hostováním renomovaných vědců, kteří by se zavázali ke každoročnímu jedno až dvou měsíčnímu pobytu v Brazílii, kdy by ve svých pro tento účel zřízených laboratořích pracovali na projektech společně s místními týmy. Brazilská strana by po dobu přítomnosti výzkumníka v Brazílii hradila jeho životní náklady plus náklady spojené se zřízením a provozem laboratoře. Počet těchto vědců má být celkem jedno sto.

Brazilští přestavitelé očekávají, že v případě studentů v rámci programu Věda bez hranic nebude hostující země uplatňovat školné. Předpokládají, že 50 % programů bude realizováno ve spolupráci s evropskými institucemi (hlavními partnery jsou zde DE, FR, UK a PT; z mimoevropských pak USA, Čína, Jižní Korea a Japonsko). Existují ovšem i významné překážky úspěšného naplňování tohoto záměru - mezi hlavní patří nedostatečná jazyková vybavenost na brazilské straně (stejně jako skutečnost, že v případě nabízené reciprocity probíhá výuka na brazilských VŠ v drtivé většině pouze v portugalštině), dále problém studentských víz i vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů.

Realizaci programu zajišťuje v případě vysokoškolského studia instituce Koordinace zlepšení vysokoškolského vzdělávánípersonálu (CAPES www.capes.gov.br ; spadá pod Ministerstvo školství) a v případě postgraduálních studií Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq www.cnpq.gov.br ; podřízeno Ministerstvu vědy, technologie a inovací). Představitelé CNPq během návštěvy vedoucího ZÚ Brasília uvedli, že z českých institucí měli v minulosti kontakt s UK a AV ČR, rádi by tyto kontakty aktualizovali, případně navázali nové.

Podrobnosti o programu viz: http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/.