Velvyslanectví České republiky v Brasília

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český vesmír dobývá Brazílii

Ve dnech 8.-14.září 2013 navštívila Brazílii Technologická mise, zaměřená na rozvoj bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Brazílií v oboru kosmického průmyslu a výzkumu. Misi zorganizovala agentura CzechInvest ve spolupráci s Českou vesmírnou aliancí, která reprezentuje 80% českého průmyslového obratu v Evropské vesmírné agentuře (ESA), za podpory Velvyslanectví ČR v Brasília, zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu v São Paulu a Generálního konzulátu v São Paulu. Členové technologické mise postupně jednali s vládními úřady v Brasília, odbornými institucemi a zástupci firem v São Paulu a São José dos Campos. Cílem mise byla podpora mezinárodní spolupráce českých, především malých a středních podniků v kosmických technologiích.

Šestičlennou misi vedl prezident České vesmírné aliance, Petr Bareš a ředitel Odboru výzkumu a vývoje agentury CzechInvest, Jiří Krechl. Hned úvodní jednání na brazilském Ministerstvu pro rozvoj, průmysl a obchod s vrchním koordinátorem obranného leteckého a vesmírného průmyslu, Edilsonem Urbanem, vyvrcholila příslibem brazilské strany podílet se na organizaci mise brazilských investorů a podnikatelů do České republiky v prvním čtvrtletí roku 2014.

Velmi prestižní rámec mělo následné jednání v Brazilské vesmírné agentuře (AEB), kterého se zúčastnilo celé vedení: José Raimundo Braga Coelho (prezident), P.Noronha (ředitel vesmírné politiky), C.Gurgel (ředitel pro satelitní technologie) a J.Monserrat (ředitel kanceláře pro mezinárodní spolupráci).

AEB je větší než evropská ESA, má svůj vlastní kosmodrom, situovaný v blízkosti rovníku (Alcántara, stát Maranhão), což je pro starty raket mimořádně výhodná poloha, své vlastní nosiče, satelity a rozsáhlý navazující pozemní program, který především souvisí s rozlohou země a obtížnou dostupností rozsáhlých území. Členové mise podrobně diskutovaly s AEB možnosti, jak identifikovat české firmy pro spolupráci a propojit společnou expertízu s účastí v kompetitivních grantech ESA, které jsou pro další rozvoj tohoto průmyslového odvětví v ČR určující. Jednání rovněž potvrdilo obecný zájem AEB připojit se k misi brazilských investorů a podnikatelů do ČR.

Po koordinační zastávce v São Paulu se těžiště mise přeneslo do města São José dos Campos ve státě São Paulo. São José dos Campos představuje technologický hub, co do významu pro Brazílii srovnatelný se Silicon Valley v USA, je domovem bezpočtu technologických firem, mezi nimiž vévodí společnost Embraer. V São José delegace navštívila Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), armádní instituci, zabývající se výzkumem a vývojem v oboru letectví, aeronautiky a vesmírných technologií, která je otevřená civilním i zahraničním spolupracím. Nezanedbatelnou a podstatnou okolností jejího zájmu o tento druh spolupráce je skutečnost, že USA embargují některé komponenty, které DCTA ke své činnosti potřebuje. A zde je právě prostor pro české firmy, které řadu z nich dokáží vyvinout a dodat.

Hlavním bodem pobytu mise v São José dos Campos byl Česko-brazilský vesmírný seminář v Technologickém parku. Jednání moderoval Jiří Krechl, který rovněž přednesl přednášku o možnostech podpory a investičním prostředí v České republice. Kromě českých účastníků se v závěrečném bloku prezentovalo v pětiminutových vstupech 12 brazilských společností, které hledají komplementární partnerství.  Asi 40 účastníků, firem z vesmírného sektoru a společností, specializujících se na sektor letectví, pak setrvalo po skončení semináře v překvapivě obsáhlé, obsažné a temperamentní diskusi.

Pobyt v São José dos Campos poté pokračoval návštěvou Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), civilního výzkumného institutu, partnera armádního DCTA. INPE se věnuje především vývoji satelitů a disponuje velkorysými zařízeními, která jsou potřebná pro jejich testování (zejména nesmírně nákladné superčisté sály, vakuové a akustické komory a podobně). Vychovává rovněž odborníky pro tento sektor.

Program celé mise na závěr vyvrcholil setkáním ve firmě Navcon, která vyvíjí prostředky pro velmi přesnou navigaci (například lokalizaci ropných plošin) a návštěvou společnosti Visiona, což je spin-off firmy Embraer s ambicí posunout zkušenosti z leteckého průmyslu do vesmíru.