Velvyslanectví České republiky v Brasília

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Statistika obchodu ČR - Brazílie

Brazílie je tradičním a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v Latinské Americe, obchodní vztahy bývalého Československa s Brazílií mají bohatou tradici, sahající až do roku 1918. Vzájemná obchodní výměna vykazuje v posledních letech vysokou dynamiku, v r. 2011 bylo dosaženo historicky nejvyššího objemu českého vývozu.


V rámci programu dalšího rozvoje bilaterálních obchodně ekonomických vztahů byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vytipována jako země prioritního zájmu. Vzájemná obchodní výměna vykazuje v posledních letech s výjimkou krizového roku 2009 vysokou dynamiku, v r. 2011 bylo dosaženo historicky nejvyššího objemu českého vývozu. Významná část obchodu probíhá v rámci nadnárodních koncernů. Výrobky české provenience na brazilském trhu těší dobré pověsti a jsou vnímány jako kvalitní za přijatelnou cenu.

Níže uvedené tabulky představují obrat vzájemného obchodu za posledních 5 let dle českých, brazilských i kombinovaných statistik. Údaje jsou v mil. USD.

ČR - BFR: obrat vzájemného obchodu 2007 - 2011:

 Rok (mil. USD)  2007  2008 2009 2010 2011
Vývoz ČR 225.694 314.631 278.353 387.132 439.394
Dovoz ČR 293.881 377.044 267.112 256.390 352.781
Obrat 519.575 691.675 545.465 643.522 792.175
Bilance (saldo ČR) - 68.187 - 62.413 11.241 130.742 86.613


Zdroj: ČSÚ

 Rok (mil. USD) 2007 2008 2009 2010 2011
Vývoz ČR 274.655 378.370 330.600 472.385 547.772
Dovoz ČR 60.388 67.276 43.204 47.964 63.382
Obrat 335.043 445.646 373.804 520.349 611.154
Bilance (saldo ČR) 214.266 311.093 287.396 424.421 484.390


Zdroj: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Brasil

 Rok (mil. USD)  2007  2008 2009 2010 2011
Vývoz ČR 274.655 378.370 330.600 472.385 547.772
Dovoz ČR 293.881 377.044 267.112 256.390 352.781
Obrat 568.536 755.414 597.712 727.775 900.553
Bilance (saldo ČR) - 19.266 1.326 63.488 215.995 194.991


Pozn.:  vývoz ČR dle brazilské statistiky, dovoz ČR dle české statistiky

Rozdíly mezi brazilskou a českou statistikou jsou způsobeny vykazováním reexportů a časovými posuny. Reexporty se projevují v čs. dovozu přes evropské konsignační sklady; brazilský vývoz je tak v brazilské statistice vykazován, jako vývoz do prvního evropského přístavu. Toto se týká zejména brazilských zemědělských dovozů, které ve statistice ČR převažují. Z tohoto důvodu je používána v hodnocení skutečné výše obchodu kombinovaná metoda, používající data z dvou různých zdrojů. Statistický rozdíl v dovozu není specifikem ČR, je patrný u statistik řady dalších zemí.

Hlavní vývozní komodity ČR: čerpadla pro pístové motory, převodovky, pístové motory a jejich části, chirurgický nábytek, součásti vozidel a traktorů, převodové hřídele, ferovanad, tvrzená střeva, letouny, elektrické motory, elektrické rozvaděče, hračky, zámky do motorů, součásti klimatizačních přístrojů.

Hlavní dovozní komodity ČR: mražené maso a droby ze slepic, maso ze zvířat, pokrutiny, hovězí kůže, tabák, hliník.