Velvyslanectví České republiky v Brasília

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vývoj a perspektivy vývozu ČR do Brazílie

(Archivní článek, platnost skončena 10.03.2014.)

Brazílie je tradičním a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v Latinské Americe, obchodní vztahy bývalého Československa s BFR mají bohatou tradici, sahající až do roku 1918.

Vývoj a perspektivy vývozu ČR do Brazílie

Brazílie je tradičním a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v Latinské Americe, obchodní vztahy bývalého Československa s BFR mají bohatou tradici, sahající až do roku 1918. V rámci programu dalšího rozvoje bilaterálních obchodně ekonomických vztahů byla vytipována jako země prioritního zájmu. Vzájemná obchodní výměna vykazuje v posledních letech s výjimkou krizového roku 2009 vysokou dynamiku, v r. 2010 bylo dosaženo historicky nejvyššího objemu českého vývozu. Významná část obchodu probíhá v rámci nadnárodních koncernů.

1.         Postavení a význam zahraničního obchodu v brazilské ekonomice

 V roce 2010 představoval brazilský vývoz USD 202 mld. a dovoz USD 182 mld. Jednotlivé položky dovozu byly následující: základní prostředky 23 %, suroviny 46 %, spotřební zboží 17 % (z toho automobily 5 %), paliva a mazadla 14%. Co se týče teritoriálního rozložení, 31 % dovozů pocházelo z Asie (z toho 14 % z Číny), 22 % z EU, 17 % z Latinské Ameriky a karibské oblasti, 15 % z USA, 15 % ostatní země.

Brazílie je tedy relativně uzavřenou ekonomikou, na HDP r. 2010 (USD mld. 2.015) se vývoz podílel 15 % (ČR v r. 2010 vyvezla zboží za 132 mld. USD, což představuje podíl na HDP 70 %). Vývoz ČR tak v absolutních hodnotách představuje 2/3 brazilského vývozu, Brazílie má přitom oproti ČR 18-ti násobný počet obyvatelstva. Největším obchodním partnerem Brazílie byla v roce 2010 Čína, která tak poprvé předstihla USA (přestože v dovozu do Brazílie patří USA stále první příčka, celkové prvenství Číny je dáno brazilskými vývozy surovin a zemědělských komodit).

2.         Historie obchodních vztahů Československa a ČR s Brazílií

Brazílie je tradičním a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v Latinské Americe, obchodní vztahy bývalého Československa s BFR se datují již od jeho vzniku v r. 1918. V období od 50-tých let až do konce existence československého státu  r. 1992 se objem čs. vývozu do Brazílie pohyboval mezi USD 7 mil. (r. 1953) až USD 32 mil. (r. 1981). Zejména v 80-tých letech pak vykazoval poměrně značné výkyvy; poslední rok totalitního režimu ČSSR dosáhl USD 26 mil.

Vzájemná obchodní výměna ČR a BRF po pomalém rozjezdu v 90-tých letech nabrala v posledních letech (s výjimkou krizového roku 2009) vysokou dynamiku, v r. 2010 bylo dosaženo historicky nejvyššího objemu českého vývozu. Významná část obchodu probíhá v rámci nadnárodních koncernů. Výrobky české provenience na brazilském trhu těší dobré pověsti a jsou vnímány jako kvalitní za přijatelnou cenu.

Následující tabulka popisuje vývoj vzájemného obchodu od r. 1993 do současnosti:

                    v tis.
  Vývoz ČR Dovoz ČR Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
1993 15 260 56. - 33 329 32. - 48 589 42. - -18 069
1994 24 845 44. 162,8 56 162 28. 168,5 81 007 37. 166,7 -31 317
1995 42 269 41. 170,1 89 978 27. 160,2 132 247 32. 163,3 -47 709
1996 37 817 46. 89,5 111 773 26. 124,2 149 590 32. 113,1 -73 956
1997 32 346 49. 85,5 100 712 27. 90,1 133 058 33. 88,9 -68 366
1998 37 687 47. 116,5 95 675 28. 95,0 133 362 34. 100,2 -57 988
1999 30 609 47. 81,2 80 452 30. 84,1 111 061 38. 83,3 -49 843
2000 47 144 44. 154,0 106 221 31. 132,0 153 365 36. 138,1 -59 077
2001 39 035 48. 82,8 106 347 32. 100,1 145 382 40. 94,8 -67 312
2002 45 861 47. 117,5 92 617 37. 87,1 138 478 46. 95,3 -46 756
2003 52 046 47. 113,5 130 424 35. 140,8 182 470 44. 131,8 -78 378
2004 94 489 44. 181,5 190 181 33. 145,8 284 670 40. 156,0 -95 692
2005 183 840 35. 194,6 196 052 34. 103,1 379 892 38. 133,4 -12 212
2006 185 426 39. 100,9 188 407 38. 96,1 373 833 42. 98,4 -2 981
2007 225 694 40. 121,7 293 881 35. 156,0 519 575 42. 139,0 -68 187
2008 314 586 35. 139,4 378 736 34. 128,9 693 322 39. 133,4 -64 150
2009 271 689 33. 86,4 272 371 36. 71,9 544 060 39. 78,5 -682
2010 388 439 32. 143,0 255 881 40. 93,9 644 320 37. 118,4 132 558

Jak je z tabulky zřejmé, ČR měla od svého vzniku s Brazílií dlouhodobě pasivní obchodní bilanci, kdy až do r. 2004 byly české dovozy oproti vývozům dvojnásobné. V letech 2005 - 2008 došlo k dílčímu narovnání obchodních vztahů, kdy obchodní bilance zůstala pasivní, avšak rozdíl byl v řádu jednotek až desítkami procent. Roku 2009 byla obchodní bilance vyrovnaná, a v minulém roce již ČR vykázala o polovinu vyšší vývoz než byly její dovozy. Zde je navíc nutno brát v úvahu rozdíly ve statistickém vykazování ČR a Brazílie, v případě, že by v případě českých vývozů byly brány za základ brazilské údaje, byl by český vývoz vyšší dokonce o 85 % oproti dovozům.

Tzv. rozvojové země se podílely v r. 2010 na obratu obchodu ČR 5,8 %; v rámci toho je Brazílie třetím nejvýznamnějším partnerem.

3.         Hlavní komodity českého vývozu posledních 10 let, trendy

Následující tabulky představují hlavní položky českého vývozu do Brazílie ve vybraných letech posledního desetiletí. Z tabulek jsou zřejmé následující skutečnosti:

- český vývoz do Brazílie se za posledních 10 let zdesateronásobil, ke skokovému nárůstu došlo zejména r. 2005, kdy ČR již byla členským státem  EU.

- český vývoz je s výjimkou automobilových komponentů značně roztříštěný, jednotlivé položky se na celkovém vývozu hodnotově podílejí v jednotkách procent

- z komoditního hlediska byly ještě v r. 2001 klíčové tradiční položky (jablonecká bižuterie, textilní stroje), tyto však počínaje r. 2005 ustoupily výrobkům automobilového průmyslu (dodávky mezi závody v rámci koncernu Volkswagen); tyto představovaly v r. 2010 již více než dvě pětiny celkového českého vývozu

Vývoz ČR 2001 podíl %  USD tis.
Vývoz celkem 100 38 984
z toho:    
Slad nepražený 4,2 1 661
Střeva umělá z tvrzených bílkovin,plastů 2,9 1 147
Perly skleněné,imitace perel,drahokamů ap 9,5 3 685
Skleněná vlákna, pramence 4,4 1 726
Stroje textilní spřádací,dopřádací 8,6 3 334
Hřídele převodové(vč vačkových,klik.),kliky 3,1 1 213
Přístroje volicí telefonické,telegrafické 3,6 1 413
Kondenzátory elektrické pevné tantalové 4,7 1 841
Části,přísluš.ost.traktorů,aut.osob,náklad.ap 6,1 2 364

Vývoz ČR 2004

Podíl % USD tis.
Vývoz celkem 100 95 566
z toho:    
Výrobky ze skla k staveb.ap účelu 2,7 2 622
Perly skleněné,imitace perel,drahokamů 2,5 2 409
Části motorů pístových zážeh. 6,2 5 901
Čerpadla hmot pohon pro pís.motory 2,6 2 506
Části,součásti strojů,přístr.klimatizačních 4,7 4 507
Stroje textilní spřádací,dopřádací 2,6 2 477
Hřídele převodové 2,4 2 267
Části vysílačů,radarů,přístr.rozhl,tv 9,4 8 942
Části,přísluš.ost.traktorů,aut.osob,náklad. 7,0 6 736

Vývoz ČR 2008

Podíl % USD tis.
Vývoz celkem 100 318 921
z toho:    
Perly skleněné,imitace perel,drahokamů ap 1,9 6 043
Kolejnice z železa,oceli 2,9 9 149
Motory vratné píst.nad 1000cm3 pro mot.vozidl 10,7 33 999
Části motorů pístových vznět.s vnitř.spalov. 5,5 17 693
Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory 8,6 27 550
Hřídele převodové(vč vačkových,klik.),kliky 2,6 8 167
Motory el.vícefázové,střídavý proud,750W-75kW 2,2 6 886
Části pecí aj zařízení elektr.průmysl,laborat 2,1 6 552
Převodovky,převodové skříně;části,součásti 4,1 13 044
Části,přísluš.ost.traktorů,aut.osob,náklad.ap 2,9 9 403

Vývoz ČR 2005

Podíl % USD tis.
Vývoz celkem 100 184 054
z toho:    
Perly skleněné,imitace perel,drahokamů ap 1,8 3 302
Kolejnice z železa,oceli 6,2 11 325
Motory vratné píst.nad 1000cm3 pro mot.voz 39,5 72 623
Části motorů pístových zážeh.s vnitř.spalov. 2,3 4 151
Části motorů pístových vznět.s vnitř.spalov. 1,8 3 551
Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory 3,2 5 839
Části,součásti strojů,přístr.klimatizačních 2,4 4 395
Části vysílačů,radarů,přístr.rozhl,televiz.ap 1,9 3 507

 

Vývoz ČR 2010 Podíl % USD tis.
Vývoz celkem 100 387.132
Střeva umělá z tvrzených bílkovin,plastů 2,1 8 257
Ferovanad 1,9 7 506
Motory vratné píst.nad 1000cm3 pro mot.vozidl 5,5 21 370
Části motorů pístových vznět.s vnitř.spalov. 5,2 20 309
Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory 11,0 42 725
Hřídele převodové(vč vačkových,klik.),kliky 2,1 8 022
Motory el.vícefázové,střídavý proud,750W-75kW 1,9 7 460
Převodovky,převodové skříně;části,součásti 10,2 39 587
Zbraně ost(na pero,plyn,obušky aj)ne sečné ap 1,1 4 442
Nábytek lékař,chirurg,zubolék,zvěrolék,části 3,6 13 966
Letouny aj letadla,2000-15000kg 2,0 7 594
Části,přísluš.ost.traktorů,aut.osob,náklad.ap 2,4 9 218
Stroje,přístr.tisk.ofsetové,ost. 1,4 5 346
Části,součásti strojů,přístr.klimatizačních 1,2 4 940
Zámky do vozidel motorových z kovů obecných 1,3 5 138
Hračky 1,5 5 732

Hlavní vývozní komodity ČR r. 2010 (v pořadí dle významu): čerpadla pro pístové motory, převodovky, pístové motory a jejich části, chirurgický nábytek, součásti vozidel a traktorů, převodové hřídele, ferovanad, tvrzená střeva, letouny, elektrické motory, elektrické rozvaděče, hračky, zámky do motorů, součásti klimatizačních přístrojů.

 4.         Porovnání komoditní struktury českého vývozu s vybranými zeměmi EU r. 2010, perspektivní položky vývozu do Brazílie

Následující tabulky uvádějí hlavní komodity vývozu vybraných zemí do Brazílie (pozn.: tabulky vycházejí z brazilských statistik, které se vzhledem k odlišné metodologii liší od českých; na rozdíl od výkazu dovozů do ČR, kde je rozdíl mezi národními statistikami desetinásobný, se v případě vývozu ČR rozdíl pohybuje „pouze“ okolo 10-ti %):

Vývoz CZ 2010   USD   %
Vývoz celkem 472.385.023 100,00
z toho:    
Převodovky automobilové 38.738.943 8,20
Čerpadla pro dieselové motory 33.690.977 7,13
Ostatní vznětové motory nad 1000 cbm 21.545.909 4,56
Nemocniční lůžka 19.477.203 4,12
Ostatní části letadel 13.734.414 2,91
Ostatní části pro dieselové motory 12.850.746 2,72
Ostatní čerpadla pro dieselové motory 10.354.201 2,19
Části klimatizačních zařízení 10.343.925 2,19
Zámky automobilové 9.277.428 1,96
Dehet nerostného původu 8.819.378 1,87
Ostatní převodovky pro traktory 6.964.195 1,47
Feronavad 6.774.437

1,43

 

Vývoz AT 2010  USD  %
Vývoz celkem 1.417.050.958 100,00
z toho:    
odlévané ingoty 260.441.875 18,38
krevní frakce (léčiva) 80.994.372 5,72
prostředky na hubení hmyzu 55.002.607 3,88
automobilové převodovky 51.504.140 3,63
elektromotory 50.801.349 3,59
kolejnice 47.368.484 3,34
papír 42.424.982 2,99
nealkoholické nápoje 41.374.788 2,92
zařízení pro čištění plynů 34.754.750 2,45
léčiva 29.135.524 2,06
ocelové plechy 28.295.579 2,00
ostatní vozidla pro údržbu železnice 18.964.820

1,34

 

Vývoz SK 2010  USD  %
Vývoz celkem 155.593.561 100,00
z toho:    
části radiových a televizních přijímačů 15.706.071 10,09
automobily 8.803.716 5,66
parní kotle 7.496.404 4,82
motokompresory 6.987.817 4,49
brzdy a ostatní části pro traktory a automobily 6.006.529 3,86
pneumatiky 6.005.910 3,86
čerpadla 4.740.018 3,05
tepelné výměníky 4.393.754 2,82
části telefonických zařízení 3.603.799 2,32
sloučeniny dusíku 3.549.021 2,28
přepravní pryžové pásy 3.104.277 2,00
odpařovače 2.871.990

1,85

 

Vývoz HU 2010   USD   %
Vývoz celkem 230.154.909 100,00
z toho:    
magnetické disky 17.576.749 7,64
automobilové převodovky 9.841.569 4,28
veterinární očkovací látky 9.696.026 4,21
papír 9.437.530 4,10
rozpouštědla (toluenová) 7.627.952 3,31
zdvihadla 5.814.893 2,53
tepelné výměníky 5.690.048 2,47
svítidla 4.769.095 2,07
brzdy pro železniční vozidla 4.250.171 1,85
automobily 4.013.388 1,74
součásti traktorů a automobilů 3.674.631 1,60
spojky pro automobily a traktory 3.249.757

1,41

 

Vývoz DE 2010   USD   %
Vývoz celkem 12.552.497.479 100,00
z toho:    
automobily (obsah 1500 - 3000 CM3) 540.852.273 4,31
chlorid draselný 423.019.194 3,37
části automobilů a traktorů 236.135.807 1,88
nákladní vozidla 167.977.585 1,34
automobily (obsah >3000 cm3) 155.221.102 1,24
tiskařské stroje 146.023.655 1,16
automobilové převodovky 144.136.660 1,15
sloučeniny dusíku (PIRAZOL) 136.373.644 1,09
sloučeniny dusíku (TRIAZOL) 110.606.712 0,88
léčiva 101.392.132 0,81
ostatní stroje a zařízení 89.144.132 0,71
traktory 88.829.510

0,71

 

Vývoz IE 2010   USD   %
Vývoz celkem 570.761.720 100,00
z toho:    
Ostatní heterocyklické sloučeniny obsahující cyklus pirrol 66.321.480 11,62
Implantáty (stenty) 64.542.984 11,31
Ostatní léčiva 50.392.616 8,83
Ostatní heterocyklické sloučeniny obsahující cyklus azepina 43.026.129 7,54
Ostatní heterocyklické sloučeniny obsahující cyklus azepina 33.365.796 5,85
Léčiva obsahující topotecan, uracil 28.308.913 4,96
Náplně do tiskáren 26.362.432 4,62
Ostatní toxiny, kultury mikroorganismů pro lidské zdraví 23.891.605 4,19
Jednotky magnetických disků pro pevné disky 14.976.421 2,62
Ostatní lečiva 14.084.190 2,47
Chemické kontraceptivní přípravky 12.272.331 2,15
Ostatní heterocyklické sloučeniny 11.395.114

2,00

 

Porovnání komoditní struktury vývozu ČR s jejímu sousedy v EU, kteří mají podobnou průmyslovou strukturu a naopak odlišným Irskem, nabízí několik závěrů:

- absolutní objem vývozu ČR je dvojnásobný oproti vývozu HU a trojnásobný v případě SK; je srovnatelný s IE, avšak dosahuje pouze třetinu vývozu AT

- hlavní položku vývozu (s výjimkou IE) jsou výrobky automobilového průmyslu; jejich podíl je ovšem v případě ČR (a SR) dominantní (26 resp. 21 %)

- významnou a do budoucna perspektivní položku jsou léčiva a zdravotnické prostředky; v atypickém případě IE představují 32 % (dalších 27 % připadá na heterocyklické sloučeniny, které mohou být základem pro výrobu léčiv)

- dalšími významnými položkami jsou výrobky ocelářského průmyslu (AT),  radiových a televizních přijímačů (SK) a magnetické disky (HU)

 5.        České dovozy z Brazílie

V dovozech do ČR dlouhodobě převládají výrobky agroprůmyslu a suroviny. Významnou položku však tvoří také letouny (stroje typu business jet Embraer Legacy - v r. 2010 nebyl žádný dovoz statisticky zaznamenám, avšak v předcházejícím roce tato položka představovala USD 25 mil., tj 10 % celkových dovozů). Následující tabulka představuje hlavní komodity brazilského vývozu do ČR v r. 2010:

Dovoz ČR 2010 podíl % USD tis.
Dovoz celkem 100 252 437
Dělené maso a droby ze slepic, zmrazené 12,7 31 970
Maso z ostatních zvířat 10,3 25 954
Káva nepražená s kofeinem 6,5 16 431
Přípravky,konzervy z krůt 3,2 8 119
Konzervy z drobů nebo krve kohoutů a slepic 3,3 8 454
Pokrutiny,odpad po extrahování sojového oleje 8,3 20 859
Tabák odřapíkovaný částečně,úplně 3,6 9 108
Rudy manganové,manganoželezné,koncentráty 3,6 8 991
Hovězí kůže vyčiněné plné, suché 6,2 15 611
Hliník nelegovaný 1,5 3 719
Části motorů pístových vznět.s vnitř.spalov. 3,6 9 183
Části,souč,přísluš.strojů,přístrojů pro tisk,ost. 3,0 7 504

 

6.         Závěr

Brazílie je nesporně vzhledem ke svému obrovskému nenasycenému trhu, kde v posledních několika letech došlo de facto ke vzniku nové střední třídy, celosvětově jedním z nejperspektivnějších partnerů pro ekonomickou spolupráci. Současně je však zemí se širokou výrobní základnou, kde díky vládní politice podpory domácí výroby mají v případě zahraničních subjektů šanci na úspěch buď dodavatelé exkluzivních výrobků, popř. subjekty, kteří nějakým způsobem aplikují výrobní spolupráci. Na vzájemný obchod zemí EU a zemí uskupení Mercosul dále bude mít významný vliv výsledek probíhajících jednání o zóně volného obchodu.

Na základě statistik vývozů ČR do Brazílie za posledních deset let lze konstatovat ústup tradičních položek (s výjimkou strojů a zařízení) ve prospěch výrobků automobilového průmyslu, které jsou v současnosti dominantní a představují více než dvě pětiny českého vývozu. V této souvislosti se v případě zahájení vývozu kompletních automobilů dá rovněž očekávat, že by v českém vývozu zaujaly významné místo. Ostatní položky jsou charakteristické svou různorodostí, kdy pouze ojediněle dosahují většího podílu na celkovém objemu než v řádech jednotek procent (letouny, nemocniční lůžka, kolejnice).

Co se týče budoucí ekonomické spolupráce, rezortními ministerstvy průmyslu byly v rámci Smíšené komise vytipovány následující obory: energetika, agroprůmysl a lesnictví, automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, základní prostředky, informační technologie, infrastruktura, dopravní systémy, technologie ochrany životního prostředí. K tomuto širokému rámci je možno na základě aktuálního vývoje doplnit obranný průmysl a do budoucna nesporně velmi perspektivní zdravotnictví.