Velvyslanectví České republiky v Brasília

português  česky 

rozšířené vyhledávání

Parlament

Zákonodárnou moc v Brazílii vykonává Národní kongres, který se skládá ze dvou komor - Poslanecké sněmovny a Federálního senátu.

Politický systém Brazílie je definován ústavou z r. 1988, která garantuje  rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní na úrovni federace, státu a okresu. Nejvyšším představitelem výkonné moci je prezident republiky, jehož mandát trvá 4 roky, přičemž může vykonávat maximálně dvě na sebe navazující funkční období. Na úrovni státu je vykonatelem této moci guvernér a na úrovni okresu prefekt. Brazílie je prezidentskou republikou a prezident republiky stojí v čele vlády, jmenuje a odvolává ministry a má i řadu legislativních pravomocí. Zákonodárnou moc vykonává Národní kongres, který se skládá ze dvou komor - Poslanecké sněmovny a Federálního senátu. Federální senát ( = horní komora) má 81 senátorů volených na mandát 8 let, posty se renovují ve volbách po třetině a následně dvou třetinách křesel, probíhají společně s volbami prezidentskými. Všech 27 jednotek federace (26 států + DF) má jednotné zastoupení - 3 senátory.  Poslanecká sněmovna ( = dolní komora) má 513 poslanců volených dle proporcionální volby na 4 roky.