Velvyslanectví České republiky v Brasília

português  česky 

rozšířené vyhledávání

Zahraničně politická orientace

Zahraničně politická orientace odráží ve stále větší míře postavení Brazílie jako regionální velmoci a její rostoucí postavení ve světovém obchodě.

Vláda prezidenta Lula da Silvy kontinuálně navázala na předchozí zahraničně-politickou orientaci, ve které byly prioritní vztahy s hlavními obchodními a investičními partnery (EU, USA) a zároveň rozvíjení vztahů se sousedními zeměmi a vedoucími rozvojovými zeměmi.

Současná vláda se na mezinárodní scéně chová daleko asertivněji a snaží se dosáhnout pro svou zemi významnějšího postavení na mezinárodní scéně (úsilí o získání stálého místa v Radě bezpečnosti OSN) a ve světové obchodě (v WTO prosazuje co největší liberalizaci agrobyznysu). Brazílie je hlavním organizátorem jihoamerické integrace a navazuje strategická partnerství s regionálními velmocemi (Indie, JAR, Rusko atd.).

BFR je členem většiny významných celosvětových a regionálních mezinárodních organizací, kromě jiného: OSN, WTO, MMF, WIPO, Organizace amerických států (OAS), regionální uskupení MERCOSUL, Skupina Rio, Meziamerická dohoda o vzájemné pomoci (TIAR), Dohoda z Tlatelolca a Amazonský pakt. Je aktivní při utváření neformálních skupin zemí, s jejichž pomocí se snaží prosazovat své partikulární zájmy, např.: G-20 – lobbistická skupina rozvojových zemí, která usiluje  o co největší liberalizaci světového obchodu se zemědělskými výrobky, G-3+1– sdružuje Brazílii, Německo, Japonsko a Indii za účelem prosazení svého stálého členství v EU, G-3 – Brazílie, Indie a JAR se sdružují na základě svého postavení regionálních velmocí a příslušnosti k „emerging markets“.