Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Otevření kanceláře přidělence Policie ČR při Velvyslanectví ČR v SR

Dne 6.5.2014 byla oficiálně obnovena činnost kanceláře přidělence Policie ČR při Velvyslanectví ČR v SR. Do funkce policejního přidělence byl ustanoven plk. Peter Lessy.

 

Dne 6.5.2014 byla oficiálně obnovena činnost kanceláře přidělence Policie České republiky při Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. K obnovení činnosti kanceláře došlo po třech letech, během nichž se ukázalo jako velmi žádoucí znovu otevřít tuto styčnou kancelář, která mj. slouží jako efektivní prostředek mezinárodní komunikace při potírání kriminality.

Slavnostního otevření kanceláře se zúčastnili vzácní hosté včetně policejního prezidenta Policie ČR plk. Tomáše Tuhého, policejního prezidenta Policajného zboru SR gen. Tibora Gašpára a dalších významných představitelů bezpečnostní komunity obou zemí. Úlohy hostitelky a úvodního slova se ujala velvyslankyně České republiky na Slovensku paní Livia Klausová, která ocenila přínos otevření kanceláře, která bude zajišťovat mezinárodní policejní spolupráci pro Slovensko a Maďarsko.

Do funkce policejního přidělence pro Slovensko a Maďarsko byl na čtyřleté funkční období policejním prezidentem Policie ČR ustanoven plk. Petr Lessy.

 

Mezi hlavní úkoly policejního přidělence patří zejména:

  • Plnění úkolů policie v oblasti mezinárodní policejní spolupráce, migrace a dokladů.
  • Udržování kontaktů s příslušnými bezpečnostními sbory hostitelského státu a zajištění oboustranné výměny informací.
  • Sledování a vyhodnocování dodržování vzájemných dvoustranných a vícestranných mezinárodních smluv týkajících se policejní spolupráce, migrace a dokladů.
  • Zprostředkování žádostí útvarů Policie ČR o provedení úkonu či šetření u příslušných orgánů hostitelského státu a žádostí hostitelského státu o provedení úkonů či šetření útvarem Policie ČR.
  • Zastupování Policie ČR na základě jejího členství v mezinárodních organizacích a spolupráce se styčnými důstojníky států Evropské unie, schengenského prostoru a třetích států.
  • Plnění úkolů spojených s koordinací společných akcí policií obou států a další úkoly.