Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vladimír Galuška (2004 - 2009)

Životopis V. Galušky

 

JUDr. Vladimír Galuška se narodil 2. října 1952 v Praze. V roce 1975 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1979-1981 absolvoval postgraduální studium hospodářského a správního práva. Rigorózní zkouškou v roce 1981 získal titul doktora práv.

Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil do pražského dodavatelsko-inženýrského závodu o.p. Škoda Plzeň jako právní referent, od roku 1985 pracoval jako vedoucí právního odboru. Pracovní poměr s touto organizací ukončil v roce 1990.

V březnu 1990 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí a v červnu téhož roku byl dlouhodobě služebně přidělen na zastupitelský úřad ČSFR ve Washingtonu jako vedoucí konzulárního úseku v diplomatické hodnosti 1. tajemníka. Od roku 1991 pracoval na politickém úseku Velvyslanectví ve Washingtonu jako velvyslanecký rada.

Od ledna do června 1993 souběžně působil ve funkci úřadujícího představitele České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku a byl pověřen vedením Stálé mise ČR. Po návratu na Velvyslanectví ve Washingtonu zastával do června 1994 funkci zástupce velvyslance v diplomatické hodnosti rada-vyslanec.

Od návratu ze zahraničí v červnu 1994 působil do dubna 1997 ve funkci ředitele personálního odboru MZV.

Rozhodnutím prezidenta republiky z 21.března 1997 byl pověřen funkcí stálého představitele ČR při Organizaci spojených národů v New Yorku v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance a v této funkci působil na Stálé misi ČR v New Yorku od dubna 1997 do října 2001. Během výkonu této funkce byl na rok 1997 zvolen prezidentem Hospodářské a sociální rady OSN, v letech 1999-2000 prezidentem Výkonné rada UNDP/UNFPA a na 54. zasedání Valného shromáždění v roce 1999 předsedou jeho třetího výboru.

Po návratu ze zahraničí v říjnu 2001 byl jmenován do funkce ředitele odboru amerických států MZV ČR, kterou vykonával do srpna 2002.

V srpnu 2002 byl jmenován do funkce vrchního ředitele sekce dvoustranných vztahů MZV ČR.

Jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské republice působil od 4. října 2004 do 25. září 2009.

Od září 2009 do ledna 2010 působil jako vrchní ředitel Sekce konzulární MZV ČR. Od ledna 2010 do června 2013 pak jako náměstek ministra zahraničních věcí ČR.

Od června 2013 působí jako Stálý představitel ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni.

Vladimír Galuška je ženatý a má dva dospělé syny.