Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak se zbavit bezcenných slovenských akcií z kuponové privatizace

Informace pro české občany, kteří jsou vlastníky cenných papírů (CP) slovenských podniků z 1. vlny kupónové privatizace, o postupu, jímž je možné převést CP, které ztratily svoji hodnotu, na Fond národního majetku SR (FNM SR).

Možnost bezplatného převodu akcií z Kuponové privatizace (akcie mohou být cenné, nebo bezcenné) na FNM SR byla prodloužena až do konce roku 2014. Podle předcházející novely zákona byl tento převod možný pouze do konce roku 2013.

Je na rozhodnutí držitele akcií, zda se osobně dostaví na Slovensko a převede tyto akcie, anebo pověří bezplatně státní společnost, která tento převod vykoná. Od 1.3.2013 byla transakcí převodu pověřena společnost Dlhopis, o.c.p., a.s. Dlhopis je 100 % dceřinná společnost Fondu národního majetku SR, která je oprávněná k výkonu všech úkonů  spojených s bezplatným převodem  nechtěných akcií na FNM SR.

 

Kontakt:

Dlhopis, o.c.p., a.s.
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Kancelář:
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 502 29 515
E-mail: info@dlhopisocp.sk, reklamacie@dlhopisocp.sk

bezplatná infolinka (pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hod.) 0800 124 784

Stejně jako poskytovala tyto služby dříve soukromá RMS Market, i tato společnost umožňuje, aby zahraniční majitelé těchto akcií nemuseli cestovat na Slovensko. Majitelé akcií mohou pověřit Dlhopis, o.c.p., a.s., k provedení všech úkonů souvisejících s převodem těchto akcií.

Na stránce společnosti je k dispozici postup pro uskutečnění bezplatného převodu akcií, a také seznam jednotlivých kontaktních míst - pošt v jednotlivých krajích SR, kde na počkání v případě osobní účasti lze tento převod uskutečnit.

Nejčastější otázky a odpovědi v souvislosti s bezplatným převodem akcií lze najít na stránce společnosti CDCP SR, a.s. - Centrálný depozitár cenných papierov SR, a.s.

Podstatné je, že bez zplnomocnění nelze přímo z ČR převod těchto akcií  na FNM SR vykonat. Pro zplnomocnění společnosti je nutno zaslat notářem ověřený podpis plné moci a foto aktuálního OP.

Žadatel má nárok při bezplatném převodu akcií na vrácení  poplatků, které vynaložil na vedení svého účtu v letech 2012 a 2013 (nebude však vrácen uhrazený poplatek za rok 2011).  Poplatek bude nově vrácen poštovním poukazem na adresu trvalého bydliště žadatele v ČR. V případě, že však není realizován bezplatný převod akcií na FNM SR, je tato společnost ze zákona povinna vymáhat nadále své pohledávky (tedy poplatky za vedení účtu). Všechny informace  týkající se postupu  převodu akcií jsou k dispozici na uvedené výše uvedené stránce společnosti Dlhopis, o.c.p., a.s.

 

Kontaktní spojení na FNM SR : +421 2 322 82 734, (705)