Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR v roce 2014

V letošním roce realizoval ZÚ Bratislava (17.4.2014) projekt na podporu ekonomické diplomacie.

Zastupitelský úřad pro účely zvoleného projektu vybral český patentovaný hi-tech v oblasti možností výroby energie, za využití plazmového spalování organických i anorganických odpadových látek, včetně zužitkování kalových odpadů z čističek odpadových vod, či dokonce likvidace nebezpečných odpadních látek. Tuto potřebu identifikoval ZÚ jako dlouhodobý trend vývoje nakládání s odpadovými materiály za současné produkce energie, zejména elektrické. Projekt ve formě jednodenního semináře českých výrobců a dodavatelů zařízení a technologií se slovenskými firmami zabývajícími se využitím energie vzniklé při likvidaci odpadů posloužil především k podpoře obchodních a investičních aktivit českých firem při jejich vstupu na slovenské trhy. Semináře se zúčastnili rovněž zástupci slovenského ministerstva hospodářství, ministerstva životního prostředí, Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu SARIO, ale také představitelé měst a obcí, kteří budou muset problematiku získávání elektrické energie z likvidace odpadů v blízké budoucnosti řešit (cca 40 lidí). Projekt by měl současně podpořit i zájem slovenských investorů o podnikání na českém trhu.

V rámci jednodenního semináře prezentovali své možnosti zástupci sdružení českých podniků nabízejících zmíněné technologie. Jednalo se o společnosti PDI Millenium Technologies, První brněnská, Ekol, Metrostav, Tedom, Emerson, Odes, a další. Projekt byl připraven a zorganizován obchodně ekonomickým úsekem ZÚ, za využití kapacity velvyslankyně Livie Klausové.

Velvyslankyně Livia Klausová

Velvyslankyně Livia Klausová

Vzhledem k tomu, že české firmy, jako výsledek realizovaného semináře, jednají se slovenskými zájemci o technologie plazmového zplyňování komunálních odpadů, lze očekávat, že v následujících dvou letech by mohlo dojít k realizaci prvních dodávek v tomto odvětví.