Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas - informace pro občany ČR

Cestovní pas ČR obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, s územní platností do všech států světa

 

Cestovní pas ČR obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, s územní platností do všech států světa se vydává:

 • občanům starším 15-ti let s dobou platnosti 10 let.
  (Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR a činí ekvivalent 1200 CZK dle platného kurzu ČNB)
 • občanům mladším 15-ti let s dobou platností 5 let.
  (Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR a činí ekvivalent 500 CZK dle platného kurzu ČNB)

Požádat o vydání cestovního pasu a jeho následné převzetí lze pouze osobně a to na území Slovenské republiky na Velvyslanectví ČR v Bratislavě, Hviezdoslavovo nám. č. 8

Právní úprava ČR neumožňuje zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohoto pasu.

Dále zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu nebude vyplňovat tiskopis žádosti, pouze předloží k nahlédnutí originály následujících dokladů:

 • cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR (je-li žadatel/ka jeho držitelem) nebo aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (pokud žadatel/ka nevlastní platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR s tím, že úřady ČR akceptují tato osvědčení ne starší 1 roku od vystavení);
 • doklad totožnosti tj. povolení k pobytu pro cizince nebo občanský průkaz SR nebo cestovní pas SR;
 • rodný list;
 • doklad o změně příjmení. pokud žadatel/ka měnil/a příjmení;
 • oddací list (pokud se žadatel/ka ženil/vdávala mimo území ČR v roce 1993 a později, tak je nutný český oddací list vystavený zvláštní matrikou v Brně);
 • pokud je/byl žadatel/ka vdovec/vdova, úmrtní list partnera/ky;
 • pokud je/byl rozvedený/ná, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci + oddací list.
 •  

Pro vyřízení žádosti o cestovní pas je nutné se předem objednat na tel. čísle 02/59203303 vždy pondělí - čtvrtek od 8.00 do 9.00 hod.

FORMULÁŘ I:

FORMULÁŘ II:

 

 

 

 

přílohy

Cestovni_pas_FORMULAR_I_rev._2.doc 35 KB DOC (Word dokument) 22.10.2009

Cestovni_pas_FORMULAR_II_rev._2.doc 39 KB DOC (Word dokument) 22.10.2009