Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro cizince o způsobu vyřizování dlouhodobých víz

Základní informace pro cizince.

V České republice je dle příslušného zákona ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Ministerstvo vnitra ČR. Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v odkazu "Rady a služby - Cizinci" nebo v příslušné cizojazyčné verzi na této stránce. Webová adresa Ministerstva vnitra ČR je www.mvcr.cz.

Řízení o udělení dlouhodobého víza a o povolení dlouhodobého pobytu na území České republiky je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. Tento zákon stanoví, že se na výkonu vízové a pobytové agendy podílejí orgány Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Úplné znění zákona v české a anglické verzi lze rovněž nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky ve shora uvedeném odkazu.

O vízum k pobytu nad 90 dnů žádá cizinec, který hodlá pobývat na území České republiky za konkrétním účelem po dobu delší než 3 měsíce. Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů spolu s dalšími náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR na tiskopise žádosti o udělení dlouhodobého víza (typ B).

Za přijetí žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů zastupitelský úřad vybere správní poplatek. Od správního poplatku je osvobozeno přijetí žádosti od cizince mladšího 6ti let.

Po přijetí žádosti a všech dokladů zasílá zastupitelský úřad žádosti o víza k pobytu nad 90 dnů k vyřízení do České republiky. Na území České republiky vede řízení o žádosti Ministerstvo vnitra ČR - příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky (OAMP), který rozhoduje o každé žádosti jednotlivě. Výsledek rozhodování o žádosti je OAMP sdělen zastupitelskému úřadu, který žadatele o vízum o výsledku řízení vyrozumí a v kladném případě vyznačí požadované vízum do cestovního dokladu.

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území. Ve smyslu zákona není zastupitelský úřad oprávněn rozhodnutí OAMP měnit.