Velvyslanectví České republiky v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká škola bez hranic

Česká škola bez hranic v Bruselu, fungující pod patronátem Českého krajanského spolku Beseda, zahájila svou činnost v lednu 2010.

Cílem školy je udržování a rozvíjení češtiny u dětí ve věku od 18 měsíců do 12 let. Škola je určena především dětem pocházejícím ze smíšených a českých rodin dlouhodobě žijících v Belgii. Škola rovněž pro děti a jejich rodiče pravidelně pořádá různé nadstavbové aktivity, jako jsou např. divadelní představení, semináře, besídky apod.

Škola si za dobu své existence postupně vytvořila renomé kvalitního vzdělávání, o čemž svědčí každoročně narůstající počet žádostí o členství. Vzhledem k velkému zájmu ze strany rodičů se činnost školy v roce 2012 úspěšně rozrostla o hudební školu, kde se děti učí jak hudební teorii, tak hře na hudební nástroje.

Česká škola bez hranic Brusel patří k největším školám v Evropě co do počtu žáků, a je součástí více než třiceti škol po celém světě, jejichž činnost koordinuje ČŠBH, o.s.

ČŠBH Brusel je podporována Velvyslanectvím České republiky v Bruselu a Českým centrem v Bruselu.

Více informací naleznete na webových stránkách školy http://www.csbh-brusel.be/

čsbh