Velvyslanectví České republiky v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Lucembursko

3. neformální setkání velvyslanců s představiteli Poslanecké sněmovny

mamer

V sobotu 30. června 2012 se pan velvyslanec Vít Korselt zúčastnil neformálního setkání velvyslanců s představiteli Poslanecké sněmovny. Na programu setkání byla mimo jiné prohlídka Mameru, během níž předseda sdružení «Mamer Geschicht» pan Ralph… více ►

3. koncert cyklu "český folk-rock v Luxu"

s_janousek

V pondělí 11.6..2012 v 19 hodin vystoupil na zahradě velvyslanectví ČR v Lucembruku legendární písničkář Slávek Janoušek. Téhož dne ve 14:30 se na zahradě ambasády konalo ještě jedno vystoupení "Slávek Janoušek zpíval dětem a s dětmi". více ►

Den Evropy

den_evropy

Dne 5. května 2012 proběhla na lucemburském náměstí Clairefontaine oslava dne Evropy. V rámci bohatého programu zde bylo možné vidět představení umělců z celé Evropy či ochutnat dort nabízený Evropským parlamentem. Byla zde rovněž příležitost… více ►

Školství v Lucembursku

Lucemburský školní systém je mimořádně komplikovaný z jazykového hlediska. Školní docházka je v Lucembursku povinná od 4 do 16 let. Existuje povinná dvouletá docházka do mateřské školy, kde jsou děti vyučovány lucemburštině. více ►

Promítání filmu Občan Havel

havel_1

V úterý 27. března 2012 byl v prostorách Evropského účetního dvora promítán film Občan Havel. Celá akce byla zahájena krátkým proslovem velvylance České republiky v Lucemburku, pana Víta Korselta a člena Evropského účetního dvora, pana Jana… více ►

Státní občanství

Státní občanství ČR se prokazuje občanským průkazem; cestovním dokladem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství České republiky; nebo vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR… více ►

Návštěva čínské delegace historiků a pracovníků muzea

delegace_1

Dne 21.10.2011 navštívila ZÚ Lucemburk delegace historiků a odborníků z nově budovaného Muzea ocelářství v Hanyang a pracovníků Wuhan Iron & Steel Corp. více ►