Velvyslanectví České republiky v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství

Státní občanství ČR se prokazuje občanským průkazem; cestovním dokladem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství České republiky; nebo vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR… více ►

Nabytí státního občanství České republiky udělením

Občanství ČR udělením může nabýt cizinec, včetně manžela nebo manželky státního občana ČR, nebo bývalý státní občan ČR, který státní občanství ČR pozbyl (např. získáním cizího státního občanství naturalizací) a na kterého se nevztahuje zákon č.… více ►

Dvojí státní občanství

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky dnem, kdy na základě výslovného projevu vůle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabyde cizí státní občanství. více ►

Osvědčení o státním občanství ČR

Osvědčení o státním občanství ČR se vyžaduje k žádosti o první cestovní pas ČR nebo k žádosti o nový cestovní pas ČR, pokud žadatel nemá platný český pas nebo občanský průkaz. více ►