Velvyslanectví České republiky v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy

Vztahy ČR a Lucemburska jsou vynikající a bezproblémové. Na novou úroveň byly povýšeny zřízením rezidentních ZÚ ČR v Lucemburku a Lucemburska v Praze v r. 2002. ČR do té doby neměla v Lucembursku rezidentní zastoupení. V letech 1995 -1998 fungovala v Lucemburku pobočka ZÚ Brusel, od r. 1998 byla pro toto teritorium akreditována velvyslankyně ČR v Belgii (se sídlem v Bruselu).

Dne 7. 2. 2001 schválila vláda ČR návrh na zřízení rezidentního velvyslanectví v Lucemburku. Slavnostní otevření se uskutečnilo 25.10. 2002. Dne 8. 3. 2006 slavnostně otevřel prostory nového sídla ambasády v bývalém domě Pierra Wernera, tvůrce jednotné evropské měny, prezident republiky Václav Klaus - za přítomnosti velkovévody Jindřicha a premiéra J.-C.Junckera.

Rovněž Lucembursko zřídilo rezidentní velvyslanectví v Praze, jedná se o první dipl. misi s rezidentním velvyslancem v KZ EU. Do té doby byl jako nerezidentní velvyslanec pro ČR akreditován dosavadní ředitel diplomatického protokolu MZV Lucemburska, který se stal i rezidentním velvyslancem. K slavnostnímu otevření velvyslanectví došlo u příležitosti první státní návštěvy velkovévody Henriho ve dnech 8.-10.10. 2002.

 

Cesty představitelů ČR do Lucemburska:

13. červen 2010 Ministr zahraničních věcí Jan Kohout a ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel´ účast na oslavě 25. výročí podpisu Schengenské smlouvy v Schengenu
18. června 2009 Ministerský předseda Jan Fischer pracovní setkání s premiérem J.-C. Junckerem na okraj jednání Rady EU v Bruselu
3. června 2009 Ministr zahraničních věcí Jan Kohout pracovní návštěva - jednání s premiérem J.-C. Junckerem, ministrem ZV J. Asselbornem a ministrem pro spolupráci a humanitární pomoc J.-L. Schiltzem
6. května 2009 náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Huner jednání s ministrem hospodářství Jeannot Krecké v doprovodu podnikatelů a CzechInvest
7. listopadu 2008 Ministerský předseda Mirek Topolánek pracovní jednání s premiérem J.-C. Junckerem na okraj Rady EU v Bruselu
14.-15. listopadu 2007 Delegace Výboru pro evropské záležitosti PS vedená Ondřejem Liškou pracovní návštěva
23. dubna 2007 Ministr Karel Schwarzenberg pracovní návštěva na okraj GAERC jednání s J.-C. Junckerem
8. - 9. března 2006 Prezident Václav Klaus oficiální návštěva
13. - 16.února 2006 Delegace Ústavně-právního výboru PSP ČR vedená předsedou Stanislavem Křečkem oficiální návštěva
29.- 30. června 2005 Náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Pavel Štefka oficiální návštěva
16. - 18. května 2005 Delegace Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR vedená předsedkyní Helenou Rögnerovou a delegace Výboru pro evropskou integraci PSP ČR vedená předsedou Pavlem Svobodou pracovní návštěva s účastí na konferenci COSAC pořádaná lucemburským předsednictvím EU
17.- 20. dubna 2005 Delegace Ústavního soudu ČR vedená předsedou Pavlem Rychetským pracovní návštěva ESD a Lucemburska
13.-.15. března 2005 Předseda Zahraničního výboru PSP ČR Vladimír Laštůvka pracovní návštěva s účastí na zasedání předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU, EP a kandidátských zemí pořádaném lucemburským předsednictvím EU
8.-9. února 2005 Delegace Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR a Výboru pro evropskou integraci PSP ČR vedená předsedou Pavlem Svobodou pracovní návštěva s účastí na zasedání předsedů delegací COSAC pořádaném lucemburským předsednictvím EU
31. ledna - 1. února 2005 Ministryně školství Petra Buzková pracovní návštěva s účastí na konferenci EUROPASS pořádané lucemburským předsednictvím EU
9. listopadu 2004 Delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR vedená předsedou Františkem Mezihorákem pracovní návštěva ESD a Lucemburska
2. června 2004 Primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém pracovní návštěva
19. ledna 2004 Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda oficiální návštěva
16. - 17. ledna 2003 Delegace Výboru pro evropskou integraci PSP ČR vedená předsedou Pavlem Svobodou oficiální návštěva
prosinec 2001 Premiér Miloš Zeman summit Benelux-Visegrád
prosinec 2001 Ministr kultury Pavel Dostál pracovní návštěva s inaugurací výstavy "Židovská Morava - Židovské Brno"
12.-13. února 2001 Premiér Miloš Zeman, ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr oficiální návštěva
listopad 2000 Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla pracovní návštěva s podpisem Smlouvy o sociálním zabezpečení
leden 2000 Předsedkyně Senátu Libuše Benešová oficiální návštěva
29. října 1999 Ministr zahraničních věcí Jan Kavan oficiální návštěva

 

 

Návštěvy představitelů Lucemburska v ČR:

24.-25. listopadu 2010 velkovévoda Jindřich pracovní návštěva u příležitosti 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, jednání s prezidentem V. Klausem a arcibiskupem D. Dukou
23.-26. září 2007 Ústavní a právní výbor PS vedený předsedou Patrickem Santerem pracovní návštěva
6. června 2007 ministr spravedlnosti a rozpočtu Luc Frieden pracovní návštěva v rámci podnikatelské delegace
20. března 2007 ministr pro evropské záležitosti Nicolas Schmit pracovní návštěva, jednání s místopředsedou vlády A. Vondrou
22. listopadu 2004 premiér Jean-Claude Juncker pracovní návštěva v rámci tour des capitales před lucemburským předsednictvím EU
24. září 2004 ministr pro rozvojovou spolupráci Jean-Louis-Schiltz účast na konferenci "Rozšířená Evropa posílená zodpovědnost"
21.-22.listopadu 2003 premiér Jean-Claude Juncker oficiální návštěva
1. července 2003 velkovévoda Jindřich Na okraj zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Praze setkání s prezidentem Klausem
listopad 2002 premiér Jean-Claude Juncker jednání s premiérem Špidlou na okraj summitu NATO
8.-10. října 2002 velkovévoda Jindřich s chotí státní návštěva
říjen 2001 předseda Poslanecké sněmovny Jean Spautz oficiální návštěva
červen 2001 ministryně zahraničních věcí Lydie Polfer oficiální návštěva
září 2000 premiér Jean-Claude Juncker jednání s premiérem Zemanem na okraj zas. MMF a SB
červen 2000 ministryně zahraničních věcí Lydie Polfer oficiální návštěva

 

Obchodní vztahy

Vzhledem ke své geografické velikosti je Lucembursko ve velkém rozsahu závislé na zahraničním obchodě. Lucemburské hospodářství je proto otevřeno vnějšímu světu a je silně orientováno zejména na spolupráci s ostatními členskými zeměmi EU. Svým podílem na českém zahraničním obchodu ve výši 0,2% patří k našim menším obchodním partnerům. Pro rozvoj obchodní spolupráce je důležitou zejména dynamika našeho exportu do Lucemburska, který dosáhl v roce 2003 nárůstu o 34,4% oproti roku předcházejícímu. Celkový obrat vzájemného obchodu pak ve stejném období vzrostl o 24,6% a naše obchodní bilance tak vykázala aktivum ve výši 3,4%. V přepočtu na jednoho obyvatele se tak Lucembursko řadí na čtvrté místo co do objemu vývozu z ČR za SRN, Rakousko, Slovensko.


Lucembursko je mezi zeměmi EU co do investic v ČR na 8. místě před Dánskem, Itálií, Španělskem, Finskem, Irskem, Portugalskem a Řeckem. Celkově je 12. největším investorem v ČR, když ze zemí mimo EU je před ním ještě USA, Švýcarsko a Japonsko, ale za ním je např. Itálie a Kanada ze skupiny zemí G7. Podíl Lucemburska na přímých zahraničních investicích v ČR je významnější, než jeho podíl na obchodní výměně. Investice směřovaly do obchodních služeb a dále do elektroniky, stavebnictví a potravinářského průmyslu.

 

Kultura

Smluvní základnou vztahů je Kulturní dohoda z r. 1976, jejíž obsah je konkretizován příslušnými prováděcími protokoly. Po skončení platnosti Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou ČR a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997-99 nebyl navazující Program zatím uzavřen. V letech 2000 a 2001 byly proto akce vzájemné spolupráce notifikovány. Program výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury na léta 2002-2005 byl podepsán 26.9. 2002. Je zaměřen na přímé kontakty kulturních, uměleckých, vzdělávacích, výzkumných, mládežnických a sportovních institucí a na výměnu informativních materiálů a zkušeností. V rámci možností smluvních stran zakotvuje podporu výměnám studentů, pedagogů, odborníků a výzkumných pracovníků k studijním, výzkumným a konzultačním pobytům, k účasti na setkáních mezinárodního charakteru a k výměnám v rámci jazykových kursů. Blíže viz kapitola "Kultura a školství."

 

Přehled platných bilaterálních smluv s ČR

Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi Republikou československou a Velkovévodstvím lucemburským
/ŽENEVA, 18. září 1929, č. 142/1930 Sb./

Dohoda mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a Dodatkový protokol
/BRUSEL, 30. září 1952/

Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a k Dodatkovému protokolu ze dne 30. září 1952
/PRAHA, 6. července 1964/

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím
/PRAHA, 6. prosince 1968, č. 53/1972 Sb./

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství
/LUCEMBURK, 17. června 1976, č. 85/1979 Sb./

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční přepravě zboží
/LUCEMBURK, 15. července 1982/

Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční přepravě zboží
/LUCEMBURK, 24. září 1982/

Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
/LUCEMBURK, 18. března 1981, č. 79/1993 Sb./

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě
/LUCEMBURK, 30. prosince 1992, č.178/1992 Sb./

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót
/LUCEMBURK, 31. července 1997/

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o přijímání stážistů podepsaná v Lucemburku dne 11.11.1999
/LUCEMBURK, 11. listopadu 1999, č. 42/2001 Sb./

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o sociálním zabezpečení
/LUCEMBURK, 17. listopadu 2000, č. 18/2002 Sb/

Program výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 2002-2005
/LUCEMBURK, 26. září 2005, ozn. č. 5/2003 Sb./

Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení

/PRAHA, 9. dubna 2003, č. 67/2003 Sb./

Hospodářská unie belgicko-lucemburská

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a Protokol
/BRUSEL, 24. dubna 1989, č. 574/1992 Sb./
SB.8/89
Vstup v platnost: 13. února 1992

Mezinárodní smlouvy v rámci skupiny BENELUX

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUX o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót
/PRAHA, 13. prosince 1990, č. 162/1991 Sb./
SB.1/91
Vstup v platnost: 1. ledna 1991

3. neformální setkání velvyslanců s představiteli Poslanecké sněmovny

mamer

V sobotu 30. června 2012 se pan velvyslanec Vít Korselt zúčastnil neformálního setkání velvyslanců s představiteli Poslanecké sněmovny. Na programu setkání byla mimo jiné prohlídka Mameru, během níž předseda sdružení «Mamer Geschicht» pan Ralph… více ►