Velvyslanectví České republiky v Bukurešti

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní zmocněnec pro makroregionální strategie EU, velvyslanec Petr Janyška navštívil Rumunsko

Zvláštní zmocněnec pro makroregionální strategie EU, velvyslanec Petr Janyška se zúčastnil ve dnech 7.-8.11.2011 neformálního setkání ministrů zahraničních věcí Dunajského regionu v Bukurešti.

Zvláštní zmocněnec pro makroregionální strategie EU, velvyslanec Petr Janyška, který  na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí Dunajského regionu zastupoval  Karla Schwarzenberga, 1. místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí České republiky, v rámci vystoupení zmínil, že „Strategie EU pro Podunají je unikátní v tom smyslu, neboť sdružuje členské státy EU s těmi nečlenskými evropskými zeměmi, čímž přispívá k větší kohezi v  regionech sousedících s EU a k větší soudržnosti a synergii evropských politik. Dunajský makroregion je stále výrazně závislý na jednom dodavateli energie, a proto  potřebuje  diverzifikaci, diverzifikaci dopravních cest, a zejména energetických zdrojů. Z tohoto důvodu vítáme všechny aktivity navržené Evropskou komisí, které posílí vnější  energetickou politiku EU. Za důležité považujeme posílit nejen domácí infrastrukturu, ale také přeshraniční napojení “.

Velvyslanec Petr Janyška dále bilaterálně jednal se svým protějškem, Viorelem Ardeleanu, národním koordinátorem pro  strategie EU v Podunají. Jednání se týkalo představení české a rumunské pozice v rámci strategie pro Podunají a byla diskutována energetika, včetně obnovitelných zdrojů energie.