Velvyslanectví České republiky v Budapešti

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přímá volba prezidenta České republiky –

(Archivní článek, platnost skončena 16.01.2014.)

výsledky prvního kola hlasování, druhé kolo hlasování

1/ Výsledky 1. kola hlasování:

kandidát   politická příslušnost 1. kolo
    hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA   KDU-ČSL 255 045 4,95
2 Fischer Jan Ing. CSc.   BEZPP 841 437 16,35
3 Bobošíková Jana Ing.   SBB 123 171 2,39
4 Fischerová Taťana   KH 166 211 3,23
5 Sobotka Přemysl MUDr.   ODS 126 846 2,46
6 Zeman Miloš Ing.   SPOZ 1 245 848 24,21
7 Franz Vladimír Prof. JUDr.   BEZPP 351 916 6,84
8 Dienstbier Jiří   ČSSD 829 297 16,12
9 Schwarzenberg Karel   TOP 09 1 204 195 23,40

Do 2. kola hlasování  postupují kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman a kandidát č. 9 - Karel Schwarzenberg.

Volby prezidenta - foto vv

2/ 2. kolo hlasování:

Uskuteční se v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26. ledna od 8.00 do 14.00 hod.

 Hlasování bude probíhat v prostorách Velvyslanectví ČR v Budapešti, vchod do volební místnosti z ulice Rózsa utca 61, zvonek č.1.

Podmínky účasti v hlasování v Budapešti:

Hlasování se budou moci zúčastnit čeští občané, kteří dosáhli alespoň ve 2. kole volby věku 18 let a výkonu jejich práva volit nebrání překážka uvedená v § 4 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb. (zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví) a

a/ budou vybaveni platným českým cestovním dokladem nebo platným českým občanským průkazem a budou zapsáni ve

    zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Budapešti,

  nebo

b/ budou vybaveni platným českým cestovním dokladem nebo platným českým občanským průkazem a voličským průkazem

    pro 2. kolo hlasování vydaným úřadem, který vede seznam voličů, v němž jsou zapsáni.

Důležité lhůty vztahující se k 2. kolu hlasování:

18. ledna 2013    -      konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky,

23. ledna 2013    -       konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu, a vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného při ZÚ na žádost voliče.

Upozorňujeme, že zápis dalších voličů do zvláštních seznamů vedených při ZÚ v meziobdobí 1. a 2. kola volby prezidenta republiky není možný.

Právní předpisy upravující přímou volbu prezidenta České republiky:

-         ústavní zákon č. 71/2012 Sb., ze dne 8.2.2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů;

-         zákon č. 275/2012 Sb., ze dne 18.7.2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky);

-         rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 322/2012 Sb. ze dne 1. října 2012, o vyhlášení volby prezidenta republiky;

-         vyhláška ministerstva vnitra ČR č. 294/2012 Sb., ze dne 30.8.2012, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

V případě dotazů k volbě prezidenta a organizování hlasování v jejím rámci kontaktujte laskavě konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Budapešti na mobilním. č. 0036303436533 nebo 0036304666385