Velvyslanectví České republiky v Budapešti

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.10. - 26.10.2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na území Maďarska uskuteční

v pátek 25.10.2013 od 14:00 do 22:00 a
v sobotu 26.10.2013 od 8:00 do 14:00 hodin,

ve volební místnosti na Velvyslanectví České republiky v Budapešti, Rózsa utca 61, Budapest VI., H-1064.

Hlasování na Velvyslanectví ČR v Budapešti  je při volbách umožněno

1) osobám zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden na Velvyslanectví v Budapešti, nebo

2) osobám, které předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem, příp. jiným k tomu určeným subjektem.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.mzv.cz

S případnými dotazy se obracejte, prosím, na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Budapešti na níže uvedené adrese:

Velvyslanectví České republiky – konzulární úsek

Rózsa utca 61

H-1064 Budapešť VI.

e-mail: consulate_budapest@mzv.cz

tel: (+361)4625014

fax (+361)4625054