Velvyslanectví České republiky v Budapešti

Vydávání cestovních dokladů ČR

Doporučujeme českým občanům, aby před zahájením procesu vyřizování nového cestovního pasu prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Budapešti vždy předem telefonicky kontaktovali konzulární úsek zastupitelského úřadu a konzultovali všechny potřebné kroky.